Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne547945182992183
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
18299992
2Psychologia i socjologia pracy18318183
3Technical and Professional Writing18218182
CPrzedmioty kierunkowe14420543654181818827181889184
1Zaawansowane techniki programowania2749189184E
2Zaawansowane technologie baz danych2749189184E
3Zarządzanie projektem informatycznym2749189184E
4Programowanie równoległe i rozproszone2749999994E
5Techniki projektowania frontendowego364189918994
DPrzedmioty specjalnościowe424631807236136365410545414725418171818361022
1Metody odkrywania wiedzy I455182718275
2Obliczenia ewolucyjne455182718275
3Statystyka i probabilistyka366181818186E
4Sieci neuronowe i deep learning364181818184
5Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych364181818184
6Metody odkrywania wiedzy II364181818184
7Projektowanie i analiza eksperymentów364181818184E
8Big Data364181818184
9Szeregi czasowe, giełda, ekonomia365181818185E
10Obliczenia kwantowe365181818185
14Seminarium naukowe18318183
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem622902434510836190541818722090918722481543621181818361025
622162189171100
Egzaminy72221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem