Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne547945182992183
1Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
18299992
2Psychologia i socjologia pracy18318183
3Technical and Professional Writing18218182
CPrzedmioty kierunkowe14420543654181818827181889184
1Zaawansowane techniki programowania2749189184E
2Zaawansowane technologie baz danych2749189184E
3Zarządzanie projektem informatycznym2749189184E
4Programowanie równoległe i rozproszone2749999994E
5Techniki projektowania frontendowego364189918994
DPrzedmioty specjalnościowe42463144117361275418271236362712364554161818361923
1Programowanie gier2749999994
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894
3Modelowanie VR364189918994E
4Uczenie maszynowe364181818184
5Komputerowe przetwarzanie multimediów364189918994
6Zaawansowane metody uczenia maszynowego i głębokiego364189918994
7Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
364918991894
8Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 3)
364918991894E
9Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
364918991894
11Pracownia problemowa27427274
12Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (1 z 2)
364918991894E
13Zarządzanie strategiczne firmą92992
14Seminarium naukowe18318183
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przygotowanie pracy dyplomowej1012101012
Razem622902074515336181721836452272954452245457220181818361926
622171180162109
Egzaminy73121
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
A1a Ekonomia menedżerska
A1b Aktywny Inżynier
A1c Psychologia motywacji, emocji i radzenia sobie ze stresem

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 3)
D7a Modelowanie zagadnień technicznych
D7b Metody optymalizacji
D7c Systemy złożone

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (1 z 3)
D8a Projektowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
D8b Analiza szeregów czasowych
D8c Modele generatywne w uczeniu maszynowym

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (1 z 2)
D9a Wizualizacja i animacja komputerowa
D9b Inteligentne przetwarzanie danych medycznych

Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (1 z 2)
D12a Rozszerzona rzeczywistość w zastosowaniach inżynierskich
D12b Systemy agentowe oraz uczenie przez wzmacnianie