Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria i gospodarka wodna          Specjalność: bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 06-04-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0010semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1057453015153021515230153
1Język obcy30230302
2Przedmioty humanistyczne (1 przedmiot z 2 do wyboru)
15115151
3Metodyka badań naukowych302151515152
4Podstawy przedsiębiorczości302151515152
CPrzedmioty kierunkowe6755127015152101651201806028120151530601830455
1Hydrologia II303151515153E
2Komputerowe modelowanie procesów hydrologicznych604154515454
3Hydrogeologia II6053015153015155E
4Komputerowe modelowanie procesów hydrogeologicznych30230302
5Hydraulika II6053015153015155E
6Komputerowe modelowanie hydrodynamiczne30230302
7Gospodarka wodna II6053015153015155E
8Komputerowe modelowanie w gospodarce wodnej30230302
9Fizyka budowli302151515152
10Konstrukcje hydrotechniczne II6053015153015155E
11Geoinżynieria6053015153015155E
12Modelowanie numeryczne w hydrogeoinżynierii302151515152
13Ocena stanu ekologicznego wód302151515152
14Energetyka wodna302151515152
15Gospodarcze wykorzystanie rzek453153015303
16Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe1903260751540607515104022
1Pakiet - Bezpieczeństwo i niezawodność w gospodarce wodnej (1 przedmiot z 2 do wyboru)
302151515152
2Pakiet - Geodezja komputerowa (1 przedmiot z 2 do wyboru)
453153015303
3Pakiet - Inzynierskie środowiska obliczeniowe (1 przedmiot z 2 do wyboru)
453153015303
4Pakiet - Analizy ekonomiczne (1 przedmiot z 2 do wyboru)
302151515152
5Seminarium dyplomowe30230302
6Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem970903754515285195551203018060301951515105903060455530
970390420160
Egzaminy642
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty humanistyczne (1 przedmiot z 2 do wyboru)
A2a Etyka zawodowa
A2b Filozofia

Pakiet - Bezpieczeństwo i niezawodność w gospodarce wodnej (1 przedmiot z 2 do wyboru)
D5a Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w inżynierii wodnej
D5b Bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych

Pakiet - Geodezja komputerowa (1 przedmiot z 2 do wyboru)
D7a Teledetekcja
D9 Fotogrametria

Pakiet - Inzynierskie środowiska obliczeniowe (1 przedmiot z 2 do wyboru)
D10a Programowanie - Matlab/Scilab/Octave
D10b Analiza hydrodanych w języku R

Pakiet - Analizy ekonomiczne (1 przedmiot z 2 do wyboru)
D12a Analiza wielokryterialna
D13 Analiza korzyści - koszty