Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe5253720015295154575814015205152715152
1Metody matematyczne i optymalizacja w technice453153015303
2BIM i budownictwo cyfrowe453153015303
3BIM w zarządzaniu302151515152
4BIM w modelowaniu infrastruktury6041530151530154E
5Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich454153015304E
6Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154E
7Modelowanie obiektów specjalnych352102510252
8Modelowanie obiektów mostowych252101510152
9Komputerowe wspomaganie projektowania302151515152
10BIM w fizyce budowli302151515152
11Zarządzanie systemami BIM453153015303
12Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie302151515152
13Interakcja konstrukcji z podłożem302151515152
14Projektowanie zintegrowane w technologii BIM302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1152345451015151523030101521
1Przedmioty dyplomowe do wyboru
90645451515230304
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem99490439453036510015200153010060301553022015308445251530
994405420169
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wyboru
E1a Programowanie obiektowe
E1b Reologia
E1c Trwałość konstrukcji budowlanych
E1d Modelowanie współpracy konstrukcji z podłożem
E1e BIM in Infrastructure Modeling
E1f BIM in Building Physics
E1g Bazy danych i inteligencja biznesowa
E1h Modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
E1i Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
E1j Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E1k Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM
E1l Management of BIM Systems
E1m BIM in Construction Management