Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: Drogi kolejowe)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe405291862115183525381042185153015456
1Nawierzchnie drogowe i szynowe453222322233
2Drogi zamiejskie i skrzyżowania605303030305
3Planowanie i projektowanie miejskiej infrastruktury drogowej i szynowej605303030305E
4Drogi kolejowe453222322233E
5Planowanie układów komunikacyjnych453222322233
6Statystyka matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa w inżynierii302151515152
7Geotechnika w budownictwie drogowym i kolejowym302156915692
8Mosty drogowe i kolejowe453153015303E
9Ekonomika w budownictwie drogowym i kolejowym15115151
10Ochrona środowiska w budownictwie drogowym i kolejowym302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe (profil: Drogi kolejowe)1208457545758
11Inżynieria ruchu kolejowego453153015303
12Stacje kolejowe302151515152
13Technologia budowy i utrzymania kolei453153015303E
EPrzedmioty związane z dyplomem1152345551545456101517
1Przedmioty dyplomowe do wybory (profil: Drogi kolejowe)
906454545456
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem9949047030514038815207153025113301941521205306915701530
994390435169
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wybory (profil: Drogi kolejowe)
E11a Koleje niekonwencjonalne
E12a Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
E13a Pojazdy szynowe
E21b Budowa i utrzymanie podłoża w budownictwie komunikacyjnym
E22b Geodezja i diagnostyka w budownictwie komunikacyjnym
E31c Dynamika nawierzchni szynowych i ochrona przed drganiami
E32c Koleje dużych prędkości