Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Structural Design and Management in Civil Engineering (profile: Construction Technology and Management)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 02-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
AGeneral subjects5472430151151245
1Foreign Language30230151151
2Elements of Intellectual Property Protection II61661
3Communication within an organization92992
4Negotiation techniques92992
CMajor subjects300231703025751553025602115152
1Mathematics in Civil Engineering302201020102
2Strength of Materials II302151515152E
3Advanced Structural Materials302151515152
4Structural Mechanics II303151515153E
5Theory of Elasticity and Plasticity453301530153
6Fundamentals of Design and Reliability15115151
7Computer Methods in Civil Engineering302151515152
8Concrete Structures II303151515153E
9Metal Structures II303151515153E
10Management of Building Projects302151515152E
DSpecialty subjects34523150101015160601545890101011515
1Prestressed and Precast Concrete Elements302151515152
2Special Foundations302151515152
3Construction Company Management302151515152
4Cost Estimates in Civil Engineering302151515152
5Probability-based structural design15115151
6Principles of Low Energy Building302151515152E
7Technology of Prefabrication3021010101010102
8Composite Steel and Concrete Structures302151515152
9Timber Structures II302151515152
10Selected Industrial Structures302151515152
11Tenders, Negotations and Contracts in Civil Engineering302151515152
12Construction Management302151515152
DSpecialty subjects (profile: Construction Technology and Management)180148565306045301125203
13Management Theory15115151
14Statistical Methods in Management15115151
15BIM in Construction Management454153015304E
16Property Development Projects302151515152
17Technology of Renovation and Demolition Works303151515153E
18Advanced Technologies in Construction Works15115151
19Computer Aided Project Management302102010202
ESubjects Related to Diploma Projects1152330155515153031515251520
1Elective Subjects Related to Diploma Projects
906301545153031515153
2Diploma Seminar
15115151
3Preparation of Diploma Project1016101016
Razem994904595540105320152151530401053016525104517530791520401530
994405420169
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Diploma Seminar
E11PI Diploma Seminar - Construction Investment Process

Elective Subjects Related to Diploma Projects
E12PI Management of construction investment process
E13PI FIDIC contracts
E14PI Risk management in construction process