Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne270267530303045601515301584515154530141515154
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
5Ochrona własności intelektualnej II15215152
6Analiza obrazów cyfrowych II4541515151515154
7Przedmiot wybieralny 1 z 2
453153015303
8Programowanie obrabiarek CNC302151515152
9Sieci komputerowe II454153015304E
BPrzedmioty kierunkowe64064195302251454512013560226030606030161530251526
1Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
2Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
3Programowanie sterowników przemysłowych302151515152
4Bazy danych II6041530151515215152E
5Zaawansowane modelowanie bryłowe4531515151515153
6Uczenie maszynowe i big data4531515151515153
7Wieloplatformowe aplikacje mobilne4541515151515154E
8Programowanie systemów wbudowanych4531515151515153E
9Zarządzanie projektami informatycznymi4531515151515153
10Programowanie obiektowe II6041530151530154E
11Zaawansowane obliczenia techniczne302151515152
12Akwizycja i analiza danych doświadczalnych302151515152
13Programowanie aplikacji internetowych302151515152
14Algorytmy decyzyjne302151515152
15Komputerowa grafika użytkowa302151515152
16Kierunki rozwoju informatyki30230302
17Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
18Seminarium dyplomowe15215152
Razem910902703060255190105135153013560153010515307510560303045253030
910390390130
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A3a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A3b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
A7a Zaawansowane sytemy CAD w budowie maszyn i urządzeń
A7b Modelowanie i symulacje inżynierskie
B1a Metody komputerowego wspomagania w bioinżynierii
B1b Rekonstrukcja obiektów z obrazów medycznych
B2a Wirtualizacja systemów komputerowych
B2b Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych