Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Medyczna          Specjalność: Inżynieria kliniczna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe6454730060120307560150309045302810530303015134530156
1Elektronika medyczna304151515154E
2Wymiana ciepła i masy304151515154E
3Dynamika człowieka302151515152
4Analiza sygnałów w anatomii klinicznej302151515152
5Bioinformatyka302151515152
6Biomechaniczne aspekty projektowania wyrobów medycznych453153015303
7Komputerowe modelowanie systemów biomechanicznych453153015303
8Zastosowania systemu MES dla inżynierii medycznej302151515152
9Zaawansowane analizy MES w bioinżynierii materiałów i konstrukcji302151515152
10Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej i druku 3D w medycynie452301530152
11Metody badań biomateriałów i tkanek4541515151515154E
12Inżynieria tkankowa302151515152
13Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych604303030304
14Biotribologia302151515152
15Metrologia w inżynierii i diagnostyce medycznej453153015303
16Biotechnologie w zagospodarowaniu odpadów medycznych302151515152
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe175327530302515603030815251524
1Technika chłodnicza w medycynie6043015153015154E
2Systemy jakości w służbie zdrowia302151515152
3Statystyka medyczna302151515152
4Nadzór techniczny aparatury medycznej302151515152
5Seminarium dyplomowe15215152
6Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem910903901201503010012015045904530301804560303060306030253030
910360405145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B17a Modelowanie materiałów dla inżynierii medycznej
B17b Reologia
B18a Klimatyzacja pomieszczeń
B18b Metody filtracji powietrza dla pomieszczeń czystych