Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Aparatura przemysłowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działaności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe3902719545757590453015137515601130303
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Mechanika płynów III302151515152
4Wymiana ciepła302151515152
5Wybrane zagadnienia termodynamiki302151515152
6Wytrzymałość konstrukcji303151515153E
7Podstawy konstrukcji maszyn III302151515152
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
9Podstawy optymalnego projektowania302151515152
10Współczesne materiały inżynierskie302151515152
11Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania302151515152
12Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń302151515152
13Badania doświadczalne w mechanice konstrukcji301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe445522106045157045906045156015601060104527
1Aparatura przemysłowa7553015303015305E
2Inżynieria procesowa II605303030305E
3Aparaty do wymiany ciepła i masy6053015153015155E
4Instalacje przemysłowe302151515152
5Konstruowanie aparatury przemysłowej605303030305E
6Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji452301530152
7Modelowanie aparatów do wymiany ciepła i masy4531515151515153
8Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych453301530153
9Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
10Seminarium dyplomowe15215152
Razem92590420135120151459018012075153015015151512045309030104530
925390360175
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B8a Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn
B8b Zastosowania systemu MES II