Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działaności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe3902719545757590453015137515601130303
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Mechanika płynów III302151515152
4Wymiana ciepła302151515152
5Wybrane zagadnienia termodynamiki302151515152
6Wytrzymałość konstrukcji303151515153E
7Podstawy konstrukcji maszyn III302151515152
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
9Podstawy optymalnego projektowania302151515152
10Współczesne materiały inżynierskie302151515152
11Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania302151515152
12Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń302151515152
13Badania doświadczalne w mechanice konstrukcji301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe445521957530115301053015451560301530103015403027
1Chłodnictwo454301530154E
2Klimatyzacja454301530154E
3Wentylacja302151515152
4Fizyka budowli301151515151
5Projektowanie wymienników ciepła302151515152
6Systemy klimatyzacyjne4541515151515154E
7Projektowanie systemów i urządzeń chłodniczych4531515151515153
8Pompy ciepła302151515152
9Regulacja procesów cieplnych i przepływowych302151515152
10Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji30230302
11Kriogenika302151515152
12Nowe technologie w technice chłodniczej302151515152
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
14Seminarium dyplomowe15215152
Razem9259040515010519075195904560301504530904530601530403030
925390360175
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B8a Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn
B8b Zastosowania systemu MES II