Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe570393004518045210451203028754515915152
1Matematyka302151515152
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia302151515152
3Wytrzymałość konstrukcji302151515152
4Zaawansowane obliczenia MES302151515152
5Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle302151515152
6Badania symulacyjne maszyn i urządzeń302151515152
7Hałas i wibracje w przemyśle302151515152
8Zaawansowane konstrukcje pojazdów samochodowych453301530153
9Systemy bezpieczeństwa pojazdów samochodowych302151515152
10Kierowalność i stateczność303151515153E
11Regeneracja i recycling w motoryzacji453301530153
12Bezpieczeństwo transportu drogowego302151515152
13Diagnostyka pokładowa pojazdów302151515152E
14Aerodynamika środków transportu302151515152
15Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja302151515152
16Nowoczesne źródła napędu spalinowego302151515152
17Motoryzacyjne skażenie środowiska302151515152
18Napęd i sterowanie maszyn roboczych302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe2654012010525157575124530251528
1Problemy eksploatacji i diagnostyki pojazdów303151515153E
2Elektronika w samochodach302151515152
3Mechatronika samochodowa303151515153E
5Modelowanie systemów mechatronicznych302151515152
6Stacje obsługowo - naprawcze302151515152
7Zarządzanie transportem drogowym302151515152
8Telematyka transportu302151515152
9Inżynieria produkcji i odnowy samochodów302151515152
9Seminarium dyplomowe15215152
11Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem92590435752857060210601203030165151201545306045251530
925420360145
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym