Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działaności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe3902719545757590453015137515601130303
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Mechanika płynów III302151515152
4Wymiana ciepła302151515152
5Wybrane zagadnienia termodynamiki302151515152
6Wytrzymałość konstrukcji303151515153E
7Podstawy konstrukcji maszyn III302151515152
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
9Podstawy optymalnego projektowania302151515152
10Współczesne materiały inżynierskie302151515152
11Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania302151515152
12Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń302151515152
13Badania doświadczalne w mechanice konstrukcji301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe44552165304519015751515901560151545103015551527
1Systemy komputerowej analizy konstrukcji453153015303
2Praktyka programowania45345302151
3Płyty i powłoki303151515153E
4Komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich303151515153E
5Rachunek macierzowy w mechanice komputerowej302151515152
6Stateczność konstrukcji inżynierskich303151515153E
7Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji i materiałów302151515152
8Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn302151515152
9Biomechanika i biomateriały302151515152
10Dynamika układu człowiek-maszyna301151515151
11Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich30230302
12Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia302151515152
13Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach302151515152
14Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
15Seminarium dyplomowe15215152
Razem9259037510512026560165754510530150303010545306045551530
925390360175
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B8a Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn
B8b Zastosowania systemu MES II