Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne10817271891836189918181099187
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Teoria i technika eksperymentu18299992
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
6Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji364999999994E
BPrzedmioty kierunkowe234319018364527185418362792027918999992
1Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych18299992
2Diagnostyka i monitoring maszyn2739999993
3Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
4Mechanika manipulatorów18399993E
5Techniki obiektowego modelowania układów mechanicznych18399993
6Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
7Teoria sterowania2749999994E
8Teoria układów dyskretnych18299992
9Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania2749999994
10Zautomatyzowane systemy wytwarzania2739999993
CPrzedmioty specjalnościowe19942639991994572141892719928
1Integracja informacji w przemyśle 4.018299992
2Programowanie maszyn pomiarowych18299992
3Programowanie sieciowe2739189183
4Programowanie w systemach MATLAB i LabVIEW2739189183
5Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
6Seminarium dyplomowe92992
7Systemy ERP18218182
8Systemy wbudowane i internet rzeczy18299992
9Systemy zarządzania rozwojem wyrobu2729999992E
10Wirtualne wytwarzanie2749189184
Razem5419018036451536463729184545273081181881273027992719930
541216225100
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A5a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A5b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym