Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne5411918279299279
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działaności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
BPrzedmioty kierunkowe23427117274545542718913459361118183
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Mechanika płynów III18299992
4Wymiana ciepła18299992
5Wybrane zagadnienia termodynamiki18299992
6Wytrzymałość konstrukcji18399993E
7Podstawy konstrukcji maszyn III18299992
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
9Podstawy optymalnego projektowania18299992
10Współczesne materiały inżynierskie18299992
11Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania18299992
12Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń18299992
13Badania doświadczalne w mechanice konstrukcji18199991
CPrzedmioty specjalnościowe2715211745187318631892715361891810189281827
1Chłodnictwo2741891894E
2Klimatyzacja2741891894E
3Wentylacja18299992
4Fizyka budowli18199991
5Projektowanie wymienników ciepła18299992
6Systemy klimatyzacyjne2749999994E
7Projektowanie systemów i urządzeń chłodniczych2739999993
8Pompy ciepła18299992
9Regulacja procesów cieplnych i przepływowych18299992
10Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji18218182
11Kriogenika18299992
12Nowe technologie w technice chłodniczej18299992
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
14Seminarium dyplomowe92992
Razem559902439063118451175427363090271854273036918281830
559234216109
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B8a Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn
B8b Zastosowania systemu MES II