Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Budowa i badania pojazdów samochodowych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne5411918279299279
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18399993
BPrzedmioty kierunkowe34239180271082712627721828452799992
1Matematyka18299992
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia18299992
3Wytrzymałość konstrukcji18299992
4Zaawansowane obliczenia MES18299992
5Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle18299992
6Badania symulacyjne maszyn i urządzeń18299992
7Hałas i wibracje w przemyśle18299992
8Zaawansowane konstrukcje pojazdów samochodowych2731891893
9Systemy bezpieczeństwa pojazdów samochodowych18299992
10Kierowalność i stateczność18399993E
11Regeneracja i recycling w motoryzacji2731891893
12Bezpieczeństwo transportu drogowego18299992
13Diagnostyka pokładowa pojazdów18299992E
14Aerodynamika środków transportu18299992
15Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja18299992
16Nowoczesne źródła napędu spalinowego18299992
17Motoryzacyjne skażenie środowiska18299992
18Napęd i sterowanie maszyn roboczych18299992
CPrzedmioty specjalnościowe16340725428945271812272710928
1Budowa ciągników i pojazdów terenowych18399993E
2Drgania w samochodach18299992
3Dynamika układów napędowych18299992
4Modelowanie komputerowe samochodowych systemów mechatronicznych18299992
5Mechatronika i diagnostyka źródeł napędu18399993E
6Komputerowe wspomaganie obliczeń pojazdów18299992
7Systemy teleinformatyczne w transporcie18299992
8Technologia samochodów18299992
9Seminarium dyplomowe92992
10Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem559902614516255361263672183099954272730363610930
55925221691
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym