Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FT.semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe10508146531590180120901560231501054530261357530602260453010
1Podstawy materiałoznawstwa7564515154515156E
2Algebra z geometrią605303030305E
3Analiza matematyczna757304530457E
4Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej302151515152E
5Metody mat. w inżynierii materiałowej605303030305E
6Procesy chemiczne w inżynierii materiałowej - podstawy453301530153
7Podstawy fizyki1208606030304E30304
8Oprac. danych doświad.302151515152
9Laboratorium fiz. I (wyb.)45445152302
10Mechanika dla fizyków i inżynierów605303030305E
11Wibracje i propagacja fal w materiałach605303030305E
12Pole elektromag. w ośrodkach materialnych105860453015330305E
13Projektowanie układów molekularnych453153015303
14Wstęp do programowania605154515455E
15Programowanie obiektowe454153015304E
16Elektronika i elektrotechnika453153015303
17Programowanie dla fizyków90630601530315303
CPrzedmioty kierunkowe57046285120105301515151524530690603015161056015151630456
1Materiały funkcjonalne30230302
2Degradacja materiałów inżynierskich302151515152
3Kompozyty454301530154E
4Geopolimery i betony302151515152
5Materiały ceramiczna302151515152
6Zasady doboru materiałów302151515152
7Grafika inż.454153015304
8Mechanika ośrodków ciągłych605303030305E
9Mechanika kwantowa I605303030305E
10Fizyka stat. i termod.605303030305E
11Wst. do fiz. atomowej454301530154E
12Wst. do fiz. fazy skond.6053015153015155E
13Laboratorium fiz. II (wyb.)45445454
DPrzedmioty specjalnościowe465402406045154560751515158120453045302245151510
1Nanotechnologia organiczna454301530154E
2Nanotechnologie454301530154E
3Metody badań materiałowych75530153030153302
4Materiały i nanotechnologie I30230302
5Materiały i nanotechnologie II604303030304
6Fizykochemiczne podstawy otrzymywania nanomateriałów4551515151515155E
7Przedmiot wybieralny specj.I
4531515151515153
8Przedmiot wybieralny specj.II
4531515151515153
9Przedmiot wybieralny specj.III
453301530153
10Przedmiot wybieralny specj.IV
302151515152
11Praktyka studen.55
EPrzedmioty związane z dyplomem352030530520
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej5185518
Razem2495210111073524024090801801201575301651656030301801356060301651356015301951353015153018045754530304515302030
2495390420435375390375110
Egzaminy21343443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specj.I
D7b Badania spektroskopowe materiałów nanostrukturalnych
D9a Wprowadzenie do druku 3D

Przedmiot wybieralny specj.II
D8a Materiały i technologie w optoelektronice
D8b Nanotechnologia w medycynie i kosmetologii
D8c Projektowanie materiałów przyjaznych środowisku

Przedmiot wybieralny specj.III
D9a Metody doświadczalne ciała stałego
D9b Nanotechnologia w żywności i przemyśle spożywczym
D9c Samoorganizacja nanostruktur

Przedmiot wybieralny specj.IV
D10a Modelowanie przepływów w materiałach
D10b Modelowanie i projektowanie struktur krystalicznych