Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Technologie druku 3D
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne330197521030151560154306043023023033015154
1Język obcy15011150302302302302303E
2Komunikacje interpersonalne302151515152
3Ochrona własności intelektualnej302151515152
4Wychowanie fizyczne60603030
5Autoprezentacja302151515152
6Podstawy ekonomii30230302
BPrzedmioty podstawowe1110804502701351053012016590156026105756045152213590453015452415303301515155
1Biomateriały4531515151515153
2Chemia90745301530305E15152
3Dokumentacja techniczna453153015303
4Krystalografia302151515152
5Materiały i surowce302151515152
6Elektronika i elektrotechnika302151515152
7Fizyka ciała stałego302151515152
8Grafika inżynierska45345453
9Matematyka dla inżynierów1501160903030415304E15303
10Metody elementów skończonych453153015303
11Podstawy fizyki6063015151515315153E
12Podstawy informatyki7553030153030155
13Podstawy inżynierii spajania302151515152
14Podstawy konstrukcji maszyn4531515151515153
15Podstawy materiałoznawstwa7574515154515157E
16Podstawy wytrzymałości materiałów6041530151530154E
17Teoria i technika eksperymentu4531515151515153
18Mechanika płynów302151515152
19Termodynamika4531515151515153
20Wprowadzenie do druku 3D302151515152
21Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego302151515152
22Wstęp do mechaniki453153015303
CPrzedmioty kierunkowe36036195151503015430154757511601545125
1Geopolimery i betony302151515152
2Kompozyty454301530154E
3Materiały ceramiczne454301530154E
4Materiały polimerowe454301530154E
5Metale i stopy454301530154E
6Metody badań materiałowych908301545153031515155E
7Praktyki programowe55
8Przetwórstwo polimerów303151515153
9Metalurgia proszków302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe46536195156012045309015451515143075159601545151015153
1Budowa i eksploatacja drukarek 3D302151515152
2Informatyka techniczna453153015303
3Metrologia302151515152
4Modelowanie w odlewnictwie303151515153E
5Komputerowe symulacje procesów technologicznych i zjawisk materiałowych453153015303
6Podstawy programowania obrabiarek CNC302151515152
7Projektowanie i modelowanie bryłowe45345453E
8Reologia302151515152
9Systemy jakości w przemyśle303151515153
10Technologie wytwarzania przyrostowego6053015153015155E
11Wzornictwo przemysłowe302151515152
12Zasady doboru materiałów303151515153
13Zastosowanie technologii addytywnych w przemyśle303151515153E
EPrzedmioty związane z dyplomem351730530517
1Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne3302216530451545304530156751515301510451515156
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
6Wybieralne-F6
302151515152
7Wybieralne-F7
302151515152
8Wybieralne-F8
302151515152
9Wybieralne-F9
302151515152
10Wybieralne-F10
302151515152
11Wybieralne-F11
302151515152
Razem2630210108054039024018020018015015156030165135754515301651206030154530180451203015153013575607515301651545604530309015605030
2630420435435405360360215
Egzaminy15232341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Optyczne metody pomiarowe
F1a Analiza jakościowa i ilościowa struktury

Wybieralne-F2
F2a Ergonomia
F2b Kontrola jakości

Wybieralne-F3
F3a Chemia fizyczna
F3b Fizyka materiałów

Wybieralne-F4
F4a Materiały dla lotnictwa
F4b Materiały inżynierskie dla motoryzacji

Wybieralne-F5
F5a Inżynieria materiałowa I
F5b Materiały do pracy w ekstremalnych temperaturach

Wybieralne-F6
F6a Materiały przyjazne środowisku
F6b Recykling i utylizacja

Wybieralne-F7
F7a Mechanika pękania
F7b Zmęczenie materiałów i konstrukcji

Wybieralne-F8
F8a Materiały narzędziowe
F8b Obróbka ubytkowa

Wybieralne-F9
F9a Podstawy baz danych
F9b Symulacje komputerowe

Wybieralne-F10
F10a Biomateriały polimerowe
F10b Szkła i materiały amorficzne

Wybieralne-F11
F11a Metody analizy termicznej
F11b Tribologia