Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1981945126189936941836418218218318994
1Język obcy901190182182182182183E
2Komunikacje interpersonalne18299992
3Ochrona własności intelektualnej18299992
4Wychowanie fizyczne36361818
5Autoprezentacja18299992
6Podstawy ekonomii18218182
BPrzedmioty podstawowe65780261162816318729054936266345362792281542718927249183189995
1Biomateriały2739999993
2Chemia5472718918185E992
3Dokumentacja techniczna2739189183
4Krystalografia18299992
5Materiały i surowce18299992
6Elektronika i elektrotechnika18299992
7Fizyka ciała stałego18299992
8Grafika inżynierska27327273
9Matematyka dla inżynierów90113654181849184E9183
10Metody elementów skończonych2739189183
11Podstawy fizyki3661899993993E
12Podstawy informatyki45518189181895
13Podstawy inżynierii spajania18299992
14Podstawy konstrukcji maszyn2739999993
15Podstawy materiałoznawstwa367189918997E
16Podstawy wytrzymałości materiałów364918991894E
17Teoria i technika eksperymentu2739999993
18Mechanika płynów18299992
19Termodynamika2739999993
20Wprowadzenie do druku 3D18299992
21Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego18299992
22Wstęp do mechaniki2739189183
CPrzedmioty kierunkowe216361179901894189445451136927125
1Geopolimery i betony18299992
2Kompozyty2741891894E
3Materiały ceramiczne2741891894E
4Materiały polimerowe2741891894E
5Metale i stopy2741891894E
6Metody badań materiałowych5481892791839995E
7Praktyki programowe55
8Przetwórstwo polimerów18399993
9Metalurgia proszków18299992
DPrzedmioty specjalnościowe270361359459185445999271436189945182710993
1Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle18299992
2Badania własności połączeń spajanych18399993
3Badanie nieniszczące materiałów364181818184E
4Materiały inżynierskie i metaloznawstwo spawalnicze366189918996E
5Napawanie i natryskiwanie cieplne18399993
6Podstawy projektowania konstrukcji spajanych2739999993
8Spawalnicze materiały dodatkowe18299992
10Techniki łączenia tworzyw sztucznych18399993
11Technologie spajania i cięcia2741891894E
12Urządzenia i wyposażenie spawalnicze18299992
13Zarządzanie i kwalifikowanie technologii spawania18299992
14Zarządzanie jakością i dokumentowanie18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem231718518517
1Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne1982299183691818271896451818910279996
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
6Wybieralne-F6
18299992
7Wybieralne-F7
18299992
8Wybieralne-F8
18299992
9Wybieralne-F9
18299992
10Wybieralne-F10
18299992
11Wybierlane-F11
18299992
Razem156221065732425281901589990993630998145279309972361892730992745279273099455493010894518453054189272330
1562243261261234207225131
Egzaminy14232241
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Analiza jakościowa i ilościowa struktury
F1b Optyczne metody pomiarowe

Wybieralne-F2
F2a Ergonomia
F2b Kontrola jakości

Wybieralne-F3
F3a Chemia fizyczna
F3b Fizyka materiałów

Wybieralne-F4
F4a Materiały dla lotnictwa
F4b Materiały inżynierskie dla motoryzacji

Wybieralne-F5
F5a Inżynieria materiałowa I
F5b Materiały do pracy w ekstremalnych temperaturach

Wybieralne-F6
F6a Materiały przyjazne środowisku
F6b Recykling i utylizacja

Wybieralne-F7
F7a Mechanika pękania
F7b Zmęczenie materiałów i konstrukcji

Wybieralne-F10
F8a Materiały narzędziowe
F8b Obróbka ubytkowa

Wybieralne-F8
F8a Podstawy baz danych
F8b Symulacje komputerowe

Wybieralne-F9
F9a Metody analizy termicznej
F9b Tribologia

Wybierlane-F11
F10b Szkła i materiały amorficzne
F11a Biomateriały polimerowe