Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NtiNmsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne27016602103060460230230215304152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w j.obcym30230302
4Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
30230302
5Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
15215152
6Ekonomia15215152
BPrzedmioty podstawowe1080744052552401651513510530602310575607522105604515153015305307515159
1Matematyka1208606030304E30304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Podstawy fizyki I755453045305E
4Podstawy fizyki II604303030304E
5Elektromagnetyzm453301530153E
6Wstęp do fizyki atomowej453301530153E
7Laboratorium fizyczne I (wyb)60660303303
8Laboratorium fizyczne II (wyb)45345453
9Podstawy chemii604303030304E
10Chemia nieorganiczna6041515301515304E
11Chemia organiczna4531515151515153E
12Chemia analityczna604303030304E
13Chemia fizyczna7553015303015305E
14Opracowanie wyników pomiarów7551515451515153302
15Podstawy informatyki1208309015454E15454
16Elektrotechnika i elektronika6041515301515304
17Automatyka i pomiary sterowane komputerowo302151515152
18Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej15115151
CPrzedmioty kierunkowe43529210105453030157530790453030151515303041515153
1Podstawy nanotechnologii30230302
2Grafika inżynierska453153015303
3Techniki mikroskopowe302151515152
4Wstęp do mechaniki kwantowej453301530153
5Nanotechnologie6043015153015154E
6Podstawy technologii chemicznej6041515301515304E
7Wstęp do fizyki fazy skondensowanej6043015153015154E
8Samorganizacja nanostruktur4531515151515153
9Elementy fizyki statystycznej i termodynamiki604303030304E
DPrzedmioty specjalnościowe2401795106045302010153302601515715605
1Modelowanie molekularne nanostruktur30230302
2Zarządzanie produktem i bezpieczenstwem15215152
3Materiałoznawstwo30230302
4Materiały i technologie w optoelektronice4531515151515153
5Metody pomiarowe w nanotechnologii755156015605E
6Nanotechnologia w nauce i przemyśle4532010152010153
EPrzedmioty związane z dyplomem20471551517530
1Seminarium dyplomowe15215152
2Praktyka zawodowa (6 miesięcy)301515
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
FPrzedmioty wybieralne3902715090451053030306303030630151515645301561515153
1Przedmiot wybieralny 1
4531515151515153
2Przedmiot wybieralny 2
4531515151515153
3Przedmiot wybieralny 3
4531515151515153
4Przedmiot wybieralny 4
4531515151515153
5Przedmiot wybieralny 5
4531515151515153
6Przedmiot wybieralny 6
303151515153
7Przedmiot wybieralny 7
453301530153
8Przedmiot wybieralny 8
4531515151515153
9Przedmiot wybieralny 9
4531515151515153
Razem243521092067039024045170185175306015301351656075303021015045153030150105756015303018060105304530601575301530530
24354654654504354201955
Egzaminy17433421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
A4a Etyka
A4b Filozofia techniki

Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
A5a Zarządzanie strategiczne
A5b Przedsiębiorczość innowacyjna

Przedmiot wybieralny 1
F1a Ogniwa fotowoltaiczne
F2b Diody LED

Przedmiot wybieralny 2
F2a Kierunki rozwoju współczesnej nanotechnologii
F2b Nanotechnologia w medycynie i kosmetologii

Przedmiot wybieralny 3
F3a Nanotechnologia w żywności i przemyśle spożywczym
F3b Ciekłe kryształy
F3c Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii

Przedmiot wybieralny 4
F4a Nanotechnologia organiczna
F4b Materiały funkcjonalne

Przedmiot wybieralny 5
F5a Fizykochemiczne podstawy otrzym. nanomat.
F5b Biomateriały

Przedmiot wybieralny 6
F6a Geopolimery i betony
F6b Degradacja materiałów inżynierskich

Przedmiot wybieralny 7
F7a Kompozyty
F7b Materiały ceramiczne

Przedmiot wybieralny 8
F8a Wprowadzenie do druku 3D
F8b Badania spektroskopowe materiałów nanostrukturalnych

Przedmiot wybieralny 9
F9a Fizyka polimerów
F9b Fotografia produktowa
F9c Matematyczne metody fizyki
F9d Podstawy fizyki III