Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152184225660360375458302304961
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
60260301301
2Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe12309854075345105165303015730301576015601511150135154528135307545152213530457523
1Marketing604303030304
2Finanse i rachunkowość60530301515215153E
3Rachunek kosztów dla inżyniera302151515152
4Zarządzanie produkcją i usługami603303030303
5Zarządzanie jakością453153015303E
6Logistyka w przedsiębiorstwie302151515152
7Nauka o materiałach455153015305E
8Podstawy wytrzymałości materiałów4541515151515154E
9Podstawy konstrukcji maszyn60530301515215153
10Maszynoznawstwo302151515152
11Podstawy metrologii453153015303E
12Metrologia w procesach wytwarzania6061530151530156E
13Techniki i technologie wytwarzania758304530458E
14Projektowanie procesów obróbki i montażu6053015153015155E
15Innowacyjne technologie wytwarzania604303030304
16Podstawy programowania obrabiarek CNC302151515152
17Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie302151515152
18Podstawy automatyzacji302151515152
19Zautomatyzowane systemy wytwarzania302151515152
20Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów452153015302
21Układy i systemy sterowania hydro-pneumatycznego302151515152
22Informatyka - języki programowania75630451530415152E
23Eksploatacja i niezawodność systemów produkcyjnych6043015153015154
24Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie455153015152153
25Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 25a - 25b)
302151515152
26Przedmioty wybieralne (wybór 2 z 26a - 26b)
302151515152
27Przedmioty wybieralne (wybór 3 z 27a - 27b)
302151515152
28Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe24037105301575153015154303044515451529
1Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych303151515153
2Procedury i oprogramowania pomiarowe604303030152152
3Współrzędnościowa technika pomiarowa6043015153015154
4Organizacja i utrzymanie systemu jakości w laboratoriach pomiarowych607303030307E
5Projekt dyplomowy I15215152
6Seminarium dyplomowe I15215152
8Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe630543301954515153012060151530201359015206045151115153
1Matematyka10512604530306E30156E
2Statystyka302151515152
3Badania operacyjne303151515153
4Mechanika ogólna454301530154E
5Termodynamika w inżynierii produkcji4531515151515153
6Mechanika płynów303151515153
7Elektrotechnika i elektronika303151515153
8Optyka302151515152
9Mikroekonomia453301530153E
10Makroekonomia303151515153
11Prawo gospodarcze302151515152
12Podstawy zarządzania604303030304
13Zarządzanie projektami303151515153
14Ekologia i zarządzanie środowiskiem605303030305
15Technologie informacyjne302151515152
Razem24152101059495420135255511501204515153030165150153015301951057515301503013515453016560906015301803045120305415452130
2415375375390375390375135
Egzaminy152332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2e Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 25a - 25b)
B25a Budowa i eksploatacja samochodów
B25b Pojazdy szynowe

Przedmioty wybieralne (wybór 2 z 26a - 26b)
B26a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B26b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 3 z 27a - 27b)
B27a Metody analizy termicznej w technice
B27b Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych