Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Modelowanie Komputerowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FT.semestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne hum. I
30330303
3Przedmioty wybieralne hum.II
15215152
BPrzedmioty podstawowe225151056045157560451230153
1Pracownia specjalistyczna45345453
2Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej453301530153E
3Analiza danych302151515152E
4Alternatywne źródła energii453301530153
5Modelowanie komputerowe w inżynierii materiałowej604303030304E
CPrzedmioty kierunkowe25519135303015453030410530154515
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Materiały kwantowe453301530153
3Fizyka fazy skondensowanej II303151515153E
4Materiały optyczne454301530154E
5Zaawansowane techniki badań materiałów453153015303
6Adaptacjyjne metody numeryczne w naukach technicznych302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe2551890120153045451530945759
1Symulacje komputerowe w fizyce i inżynierii90730601530315304E
2Wprowadzenie do klasycznej i kwantowej teorii pola w zastosowaniach w fizyce i inżynierii materiałowej4531515151515153
3Projektowanie materiałów4531515151515153
4Metody obliczeniowe w nauce i technice453153015303
5Techniki komputerowe w naukach inżynieryjnych302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem7022151530101515301022
1Wykład monograficzny (wyb.)
302151515152
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
FPrzedmioty wybieralne120945151515301515153151515315153
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
4531515151515153
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
4531515151515153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
303151515153
Razem100090435601052101207016560609030453019545906015307530301030
1000450405145
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne hum. I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne hum.II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb.)
E1a Modelowanie i metody obliczeniowe we współczesnej fizyce polimerów
E1b Fizyka mikropłynów
E1c Inżynieria Materiałowa II - Materials Science II

Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
F1a Optymalizacja struktury
F1b Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F2a Charakterystyki Materiałowe
F2b Modelowanie własności materiałów
F2c Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej w inżynierii materiałowej

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F3a Zastosowanie języka Python w naukach inżynieryjnych
F3b Komputerowe wspomaganie eksperymentu