Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna w Języku Angielskim          Specjalność: Computer modelling (modelowanie komputerowe – w języku angielskim)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTjasemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6053030302303
1English in physics and technology30230302
2Humanities
30330303
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Computer assisted experimentation4531515151515153E
2Specialized laboratories45345453
3Data analysis302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195756015603030813545301518
1Quantum mechanics604303030304E
2Alternative sources of energy453301530153
3Geometric methods in physics302151515152
4Selected topics in modern physics15215152
5Condensed matter physics454301530154E
6Modern optics604303030304E
7Computer modeling604303030304E
8Adaptive numerical methods303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe270159018045606451209
1Computer simulations in physics604154515454E
2Three-dimensional modeling453153015303
3Digital image processing603303030303
4Computational methods453153015303
5Application programming602154515452
EPrzedmioty związane z dyplomem8524151545101515451024
1Monograph lecture
304151515154
2Diploma seminar45545455
3Diploma thesis1015101015
FPrzedmioty wybieralne180129060304530156301515315153
1Optional course 1
6033015153015153
2Optional course 2
6033015153015153
3Invited course 1303151515153
4Invited course 2303151515153
Razem10609045012045330605518075451353030210451651515306030451030
1060465450145
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Humanities
A2a Economy
A2b Contemporary issues in media and society

Monograph lecture
E4a Physics of Microfluids

Optional course 1
F9a Data structure and algorithms
F9b Introduction to ellipsometry
F9d Medical imaging techniques
F9e Polymer physics
F10b Introduction to Python

Optional course 2
F10a Computational hemodynamics
F10b Genetic and evolutionary computation
F10c Numerical methods in polymer physics
F10d Optical properties of different materials
F10e Physiology and physics of sound