Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1501045604515301543030306
1Język angielski60460302302
2Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania302151515152
3Źródła informacji w naukach technicznych302151515152
4Planowanie badań i analiza wyników302151515152
BPrzedmioty podstawowe1651290303015753015151015152
1Nowoczesne materiały inżynierskie454301530154E
2Projektowanie materiałów302151515152
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej302151515152
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych302151515152
5Działania wizualne 2 + 3D302151515152
CPrzedmioty kierunkowe180151056015604583015515152
1Analiza procesów dekohezji302151515152
2Inżynieria materiałów amorficznych i nanokrystalicznych302151515152
3Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
4Badania własności połączeń spajanych302151515152
5Zaawansowane techniki badań materiałów454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe3002316575451560301589045301315152
1Kompozyty ceramiczne i metalowe4531515151515153
2Materiały budowlane i geopolimery302151515152
3Materiały funkcjonalne302151515152
4Nowoczesne materiały narzędziowe302151515152
5Techniki wytwarzania materiałów454301530154E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe302151515152
7Współczesne technologie przetwarzania materiałów454301530154E
8Strukturalne aspekty kształtowania właściwości stopów metali454301530154E
EPrzedmioty związane z dyplomem40203010301020
1Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne15010751560451530630304
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
Razem985904806016545135100210301051545301953060156030307515752530
985405390190
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Biomateriały nieorganiczne
F1b Nowoczesne materiały w medycynie
F1c Metody badań biomateriałów

Wybieralne-F2
F2a Inzynieria materiałowa II
F2b Modelowanie właściwości materiałów
F2c Zastosowanie druku 3D w medycynie

Wybieralne-F3
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie i nanomateriały
F3c Funkcjonalne biomateriały cienkowarstwowe

Wybieralne-F4
F4a Optymalizacja struktury
F4b Zarządzanie jakością
F4c Ekspertyzy materiałowe

Wybieralne-F5
F5a Technologie w inżynierii powierzchni
F5b Biomimetyka
F5c Polimerowe nośniki leków