Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały i technologie przyjazne środowisku
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne9010273627918941818186
1Język angielski36436182182
2Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania18299992
3Źródła informacji w naukach technicznych18299992
4Planowanie badań i analiza wyników18299992
BPrzedmioty podstawowe9912541818945189910992
1Nowoczesne materiały inżynierskie2741891894E
2Projektowanie materiałów18299992
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej18299992
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych18299992
5Działania wizualne 2 + 3D18299992
CPrzedmioty kierunkowe1081563369362781895992
1Analiza procesów dekohezji18299992
2Inżynieria materiałów amorficznych i nanokrystalicznych18299992
3Spawalność materiałów konstrukcyjnych2751891895E
4Badania własności połączeń spajanych18299992
5Zaawansowane techniki badań materiałów2741891894E
DPrzedmioty specjalnościowe18023994527936189854271813992
1Wysokotemperaturowa korozja materiałów2739999993
2Podstawy procesów termicznego przekształcania odpadów18299992
3Modele oceny technologii18299992
4Dyfuzyjne łączenie materiałów18299992
5Metody wytwarzania materiałów proszkowych2741891894E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe18299992
7Kompozyty i paliwa z surowców odnawialnych2741891894E
8Technologie i materiały do usuwania skutków degradacji środowiska2741891894E
EPrzedmioty związane z dyplomem28201810181020
1Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne90104593627918618184
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
Razem59590288369927816412618639273011718369361830459451930
595243234118
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Przykłady aplikacyjnego zastosowania badań
F1b Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle

Wybieralne-F2
F2a Materiały dla petrochemii
F2b Materiały dla kolejnictwa

Wybieralne-F3
F3a Spajanie materiałów proszkowych
F3b Technologie addytywne w przemyśle

Wybieralne-F4
F4a Nadstopy
F4b Nanotechnologie

Wybieralne-F5
F5a Spawalnicze materiały dodatkowe
F5b Urządzenia spawalnicze