Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 23-02-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne9010273627918941818186
1Język angielski36436182182
2Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania18299992
3Źródła informacji w naukach technicznych18299992
4Planowanie badań i analiza wyników18299992
BPrzedmioty podstawowe9912541818945189910992
1Nowoczesne materiały inżynierskie2741891894E
2Projektowanie materiałów18299992
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej18299992
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych18299992
5Działania wizualne 2 + 3D18299992
CPrzedmioty kierunkowe1081563369362781895992
1Analiza procesów dekohezji18299992
2Inżynieria materiałów amorficznych i nanokrystalicznych18299992
3Spawalność materiałów konstrukcyjnych2751891895E
4Badania własności połączeń spajanych18299992
5Zaawansowane techniki badań materiałów2741891894E
DPrzedmioty specjalnościowe18023994527936189854271813992
1Kompozyty ceramiczne i metalowe2739999993
2Materiały budowlane i geopolimery18299992
3Materiały funkcjonalne18299992
4Nowoczesne materiały narzędziowe18299992
5Techniki wytwarzania materiałów2741891894E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe18299992
7Współczesne technologie przetwarzania materiałów2741891894E
8Zaawansowane techniki badań materiałów2741891894E
EPrzedmioty związane z dyplomem28201810181020
1Przygotowanie pracy dyplomowej1018101018
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne90104593627918618184
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
Razem59590288369927816412618639273011718369361830459451930
595243234118
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Biomateriały nieorganiczne
F1b Nowoczesne materiały w medycynie
F1c Metody badań biomateriałów

Wybieralne-F2
F2a Inzynieria materiałowa II
F2b Modelowanie właściwości materiałów
F2c Druk 3D w medycynie/Zastosowanie druku 3D w medycynie

Wybieralne-F3
F3b Nanotechnologie i nanomateriały
F3c Funkcjonalne biomateriały cienkowarstwowe
F4a Nadstopy

Wybieralne-F4
F4a Optymalizacja struktury
F4b Zarządzanie jakością
F4c Ekspertyzy materiałowe

Wybieralne-F5
F5a Technologie w inżynierii powierzchni
F5b Biomimetyka
F5c Polimerowe nośniki leków