Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne3362496210151545301581560155603303303362
1Jezyk obcy15015150303303303303303
2Ekologia302151515152
3Przedmiot humanistyczny/społeczny do wyboru
30330303
4Technologia informacyjna302151515152
5WF60603030
6Elementy prawa w praktyce budowlanej30130301
7Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe46538240756060301054530146030301512603015915303
8Fizyka6043015153015154E
9Geologia302151515152
10Matematyka13512756045306E30306E
11Chemia4541530152302
12Mechanika teoretyczna90960303015430155E
13Matematyka stosowana i metody numeryczne604303030304E
14Metody obliczeniowe453153015303
CPrzedmioty kierunkowe152010567290225454883015301587560751312715159818150301057524215153015150277515157515
15Geometria wykreślna303151515153E
16Grafika inżynierska30230302
17Materiały budowlane60515153015153302
18Rysunek techniczny30230302
19Geodezja452153015302
20Architektura i urbanistyka302151515152
21Hydraulika i hydrologia302151515152
22Budownictwo ogólne1057604530153E30304E
23Technologia betonu4531515151515153
24Podstawy planowania komunikacyjnego453222322233
25Wytrzymałość materiałów120106015153030305E3015155E
26Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych75545303015315152E
27Podstawy projektowania konstrukcji302151515152
28Mechanika gruntów603303030303E
29Fizyka budowli452153015302
30Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych6033015153015153E
31Praktyka zawodowa - geotechniczna15115151
32Praktyka zawodowa - budowlana413
33Mechanika budowli12010303015451515305151515155E
34Konstrukcje murowe302151515152
35Konstrukcje drewniane452153015302
36Fundamentowanie453301530153E
37Kosztorysowanie302151515152
38Projektowanie dróg samochodowych755453045305E
39Wprowadzenie do BIM80.5880.5
40Wprowadzenie do profili dyplomowania120.512120.5
41Konstrukcje betonowe1057451545303041515153E
42Konstrukcje metalowe1057451545301515315304E
43Organizacja, kierowanie budową i BHP7543015303015304E
44Problemy bezpieczeństwa pożarowego w inżynierii lądowej15115151
DPrzedmioty profilowe21016105897907512158224
45Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
302151515152
46Mosty
605303030305E
47Instalacje budowlane i sieci miejskie
453301530153
48Drogi szynowe
302151515152
49Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
45415822158224
EPrzedmioty związane z dyplomem110273065151530315351524
50Przedmioty związane z dyplomem
90930601530315306
51Seminarium dyplomowe
15315153
52Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
53Egzamin kierunkowyE
Razem264121011433752851286951518090303030301509090159030187751530113301656010530753021545301515030180151518030668571530
2641360435420435455390146
Egzaminy213244341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny/społeczny do wyboru
A1 Projektowanie kariery zawodowej
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Przedsiebiorczość innowacyjna
A10d Etyka
A10e Strategia rozwoju firmy
A10f Filozofia
A10g Socjologia miasta
A10h Socjologia reklamy
A10i Psychologia społeczna
A10j Efektywna komunikacja

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
D1P Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych
D2P Podstawy konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych

Mosty
D52b Podstawy konstrukcji mostowych
D461P Konstrukcje mostowe

Instalacje budowlane i sieci miejskie
D54a Instalacje budowlane w obiektach kubaturowych
D54b Sieci oraz instalacje w obiektach budowlanych

Drogi szynowe
D56a Podstawy dróg szynowych
D56b Infrastruktura kolejowa

Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
D58a Wprowadzenie do ekonomiki budownictwa
D58b Ekonomika budownictwa
D58c Elementy zarządzania w budownictwie
D58d Zarządzanie w budownictwie

Przedmioty związane z dyplomem
E1061MK Modelowanie komputerowe programem REVIT
E1062MK Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
E1062MK Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
E1062MK Modelowanie kompozytów
E1072MK Wizualizacja symulacji komputerowych
E1072MK Metody generacji siatek
E1072MK System Robot
E1073MK Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
E1073MK Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
E1161PU Betonowe konstrukcje specjalne
E1172PU Technologia wykonania i wzmacniania konstrukcji z betonu
E1261KZ Konstrukcje żelbetowe i murowe w budownictwie miejskim i przemysłowym I
E1272KZ Konstrukcje żelbetowe i murowe w budownictwie miejskim i przemysłowym II
E2161IM Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych
E2172IM Kontrola i zarządzanie jakością w produkcji materiałow i wyrobów budowlanych
E2173IM Betony specjalne i specjalne techniki betonowania
E2174IM Ochrona budowli przed korozją
E3161KM Konstrukcje stalowe cienkościenne
E3172KM Konstrukcje metalowe II
E3261MB Wybrane problemy mostownictwa
E3262MB Tunele, parkinkgi, przejścia podziemne
E3272MB Konstrukcje zespolone mostowe i inne
E4161ET Ciepłochronne przegrody zewnętrzne budynków
E4162ET Komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli
E4172ET Metody oceny energetycznej budynków
E4173ET Projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na ogrzewanie
E4261BO Projektowanie architektoniczno-budowlane
E4262BO Konstrukcje budownictwa ogólnego i przemysłowego
E4273BO Eksploatacja i modernizacja budynków
E5161PS Projektowanie dróg szynowych
E5162PS Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe
E5163PS Koleje dużych prędkości
E5174PS Zarządzanie ruchem kolejowym
E5261BU Utrzymanie nawierzchni
E5262BU Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym
E5272BU Nowoczesne technologie robót drogowych
E5361PD Infrastuktura drogowa
E5372PD Komputerowe wspomaganie projektowania
E7161TO Kontrole techniczne robót i obiektów budowlanych
E7172TO Rozwiązania materiałowo-technologiczne robót budowlanych
E7261PA Dokumentacja przetargowa i kosztowa w przedsięwzięciu budowlanym
E7272PA Koszty cyklu życia budynku
E8161MM Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
E9161BH Budownictwo hydrotechniczne I
E9162BH Budowle ziemne i wzmacnianie podłoża
E9172BH Posadowienie obiektów budowlanych

Seminarium dyplomowe
E1071MK Seminarium dyplomowe - Modelowanie komputerowe
E1171PU Seminarium dyplomowe - Projektowanie i utrzymanie różnorodnych konstrukcji z betonu
E1271KZ Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe i murowe
E2171IM Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E3171KM Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E3271MB Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E4171ET Seminarium dyplomowe - Energooszczędne technologie w budownictwie
E4271BO Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe
E5171PS Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury szynowej
E5271BU Seminarium dyplomowe - Budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych
E5371PD Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury drogowej
E7171TO Seminarium dyplomowe - Technologia i organizacja
E7271PA Seminarium dyplomowe - Planowanie i analizy kosztowe
E8171MM Seminarium dyplomowe - Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
E9171BH Seminarium dyplomowe - Budowle hydrotechniczne i geotechnika