Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności - studia w języku angielskim
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne3362496210151545301581560155603303303362
1Foreign language15015150303303303303303
2Ecology302151515152
3Elective Humanistic/Social Course
30330303
4Information Technology302151515152
5Physical Education60603030
6Elements of Law in Engineering Practice30130301
7Elements of Intellectual Property Protection61661
BPrzedmioty podstawowe46538240756060301054530146030301512603015915303
8Physics6043015153015154E
9Geology302151515152
10Mathematics13512756045306E30306E
11Chemistry4541530152302
12Theoretical Mechanics90960303015430155E
13Applied Mathematics and Numerical Methods604303030304E
14Computational Methods453153015303
CPrzedmioty kierunkowe152010567290225454883015301587560751312715159818150301057524215153015150277515157515
15Descriptive Geometry303151515153E
16Computer Graphics for Engineers30230302
17Building Materials60515153015153302
18Technical Drawing30230302
19Geodesy452153015302
20Architecture and Urban Design302151515152
21Hydraulics and Hydrology302151515152
22Fundamentals of Civil Engineering1057604530153E30304E
23Technology of Concrete4531515151515153
24Introduction to Transportation Planning453222322233
25Strength of Materials120106015153030305E3015155E
26Technology, mechanisation and automatisation of construction works75545303015315152E
27Introduction to Contruction Designing302151515152
28Soil Mechanics603303030303E
29Physics of Building Structures452153015302
30Road Surfaces and Technology of Road Construction6033015153015153E
31Practical training in geotechnics15115151
32Practical training in construction413
33Structural Mechanics12010303015451515305151515155E
34Masonry Structures302151515152
35Timber Structures452153015302
36Foundations453301530153E
37Cost Estimation302151515152
38Road Design755453045305E
39Introduction to BIM80.5880.5
40Introduction to Diploma Profiles120.512120.5
41Concrete Structures1057451545303041515153E
42Metal Structures1057451545301515315304E
43Construction Supervision, Occupational Safety and Health7543015303015304E
44Fire Safety Measures in Civil Engineering15115151
DPrzedmioty profilowe21016105897907512158224
45Prestressed and Precast Concrete Structures
302151515152
46Bridge Structures
605303030305E
47Building Installations and Municipal Systems
453301530153
48Rail Roads
302151515152
49Management and Economics in Civil Engineering
45415822158224
EPrzedmioty związane z dyplomem110273065151530315351524
50Subjects related to Diploma Projects
90930601530315306
51Diploma Seminar
15315153
52Preparation of Diploma Project5155515
53Exam related to the field of studyE
Razem264121011433752851286951518090303030301509090159030187751530113301656010530753021545301515030180151518030668571530
2641360435420435455390146
Egzaminy213244341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Elective Humanistic/Social Course
A6a Macroeconomics Foundations of Economic Policy (Modern Challenges)
A6b Principles of Macroeconomics (the Current European context)
A6c Interpersonal Communication
A8 Ethics

Management and Economics in Civil Engineering
D50a Economics in Civil Engineering
D50b Elements of Management in Civil Engineering
D50c Introduction to Economics in Civil Engineering
D50d Management in Civil Engineering

Rail Roads
D52a Railway Infrastructure
D52b Introduction to Rail Roads

Building Installations and Municipal Systems
D53a Building Installations in Cubature Objects
D53b Municipal Systems and Installations in Building Objects

Bridge Structures
D55a Introduction to Bridge Constructions
D55b Bridge Constructions

Prestressed and Precast Concrete Structures
D56a Introduction to Prestressed and Precast Constructions
D56b Technology of Prestressed and Precast Constructions

Subjects related to Diploma Projects
E1i Special concrete structures
E1s Design and diagnostics of masonry buildings
E1u Meshless analysis of engineering problems
E1w Introduction to computational mechanics of materials
E54 Methods of Building Thermal Evaluation
E1061CM Modelling in REVIT
E1062CM Abaqus computer code
E1072CM Robot computer code
E1073CM Modelling of composites
E1161sc Reinforced Concrete Structures in Urban and Industrial Building I
E1172SC Reinforced Concrete Structures in Urban and Industrial Building II
E2161BM Selected issues of building materials
E2162BM Special concretes and concreting techniques
E2163BM Protection of structures against corrosion
E2172BM Quality control and management in the process of building materials and products manufacturing
E3161MS Thin-walled steel structures
E3172MS Metal structures II
E3261BU Selected issues of bridge design
E3262BU Tunnels, car-parks, underground passages
E3272BU Composite structures for bridges
E4161BD Architectural and buidling design
E4162BD Computer Aided Building Physics
E4173BD Low Energy Building Enclosure
E7161PC Tender and cost documentation for construction project
E7172PC Life cycle cost of building

Diploma Seminar
E1071CM Diploma seminar - Computer Modelling
E1171SC Diploma seminar - Special Concrete Structures
E2171BM Diploma seminar - Building Materials Engineering and Protection Structures Against Corrosion
E3171MS Diploma seminar - Metal Structures
E3271BU Diploma seminar - Bridge and Undergound Structures
E4171BD Diploma seminar - Building Design - Form, Function and Energy
E7171PC Diploma seminar - Planning and Cost Analysis