Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne336286022530156303030915756156015630330361
1Język obcy15015150303303303303303E
2Technologia informacyjna454153015304
3Wychowanie fizyczne60603030
4Przedmiot humanistyczny do wyboru
15215152
5Podstawy socjologii303151515153
6Podstawy ekonomii i marketingu303151515153
7Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe7505732013570120105105751530171054560752180403013301515306
1Matematyka ogólna1057456045607E
2Metody probabilistyczne i statystyczne7553015303015305E
3Badania operacyjne606303030306E
4Fizyka6053015153015155E
5Mechanika techniczna9063030303030306E
6Informatyka stosowana453153015303
7Materiałoznawstwo w transporcie453202520253
8Geografia transportu i urbanistyka303151515153
9Organizacja i zarządzanie453153015303
10Metrologia w transporcie454153015304
11Grafika inżynierska i systemy multimedialne605303030305
12Zagadnienia inżynierii wiatrowej w transporcie4531515151515153
13Podstawy elektrotechniki i telekomunikacji454301530154
CPrzedmioty kierunkowe975795106015120270153041515375153011150306060211653010523901515303017
1Wprowadzenie do transportu454153015304
2Systemy transportowe454301530154E
3Planowanie sieci transportowych604303030304E
4Infrastruktura transportu kolejowego453301530153
5Infrastruktura transportu drogowego i lotniczego454301530154E
6Inżynieria ruchu7553015303015305E
7Sterowanie ruchem604303030304
8Sterowanie dyspozytorskie4531515151515153
9Technologiczne wspomagania sterowania ruchem302151515152
10Podstawy automatyki4531515151515153
11Podstawy eksploatacji technicznej303151515153
12Podstawy psychologii transportu303151515153
13Zintegrowane systemy transportowe454301530154
14Podstawy prawa transportowego453301530153E
15Polityka zrównoważonego transportu303151515153
16Ergonomia w transporcie303151515153
17Logistyka604303030304
18Ekonomika transportu454301530154
19Środki transportu i środki techniczne w transporcie604303030304
20Procesy technologiczne w transporcie604303030304E
21Transport a ochrona środowiska453301530153
22Praktyka zawodowa55
DPrzedmioty profilowe3152815010560301547545301345453011
1Modelowanie systemów transportowych i logistycznych454301530154
2Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
454153015304E
3Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
453153015303
4Przedmioty profilujące
1801790906045930458
EPrzedmioty związane z dyplomem251852052018
1Seminarium dyplomowe
20320203
2Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
3Egzamin kierunkowyE
Razem2401210104052585330395261501051560303013512060903017075403045301807515609030195453010530165601560303045453052630
2401360405360420375330151
Egzaminy142222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A5a Etyka
A5b Filozofia

Przedmioty profilujące
D5161TK Transport kolejowy w Polsce i na świecie
D5162TK Koleje dużych prędkości
D5167TK Technika i organizacja ruchu kolejowego
D5171TK Utrzymanie infrastruktury kolejowej
D6161TL Podstawy funkcjonowania transportu lotniczego
D6162TL Metody optymalizacji w inżynierii ruchu lotniczego
D6163TL Operacyjne funkcjonowanie lotniska
D6171TL Nieoperacyjne funkcjonowanie lotniska
D6172TL Planowanie, przygotowanie, przebieg i monitorowanie lotów
D6261LS Organizacja przewozów towarowych na rynku transportu drogowego
D6262LS Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
D6263LS Podstawy symulacji komputerowej w logistyce
D6271LS Spedycja krajowa i międzynarodowa
D6272LS Podstawy projektowania i wymiarowania systemów logistycznych
D6361TM Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim
D6362TM Międzynarodowy transport pasażerski
D6363TM Regionalny transport pasażerski
D6371TM Miejski transport publiczny
D6372TM Optymalizacja w transporcie zbiorowym

Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
D6161TT Modelowanie systemów transportowych
D6162LS Modelowanie systemów logistycznych

Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
D6271TT Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie
D6272LS Wielokryterialne podejmowanie decyzji w logistyce

Seminarium dyplomowe
E5170TK Seminarium dyplomowe - Transport kolejowy
E6170TL Seminarium dyplomowe - Transport lotniczy
E6270LS Seminarium dyplomowe - Logistyka i spedycja
E6370TM Seminarium dyplomowe - Transport miejski