Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne186216010515630156154563031530561
1Język obcy90990303303303
2Technologia informacyjna303151515153
4Przedmiot humanistyczny do wyboru
15315153
5Podstawy socjologii15215152
6Podstawy ekonomii i marketingu303151515153
7Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe5255624012030756045751275154515177515303016301530815153
1Matematyka ogólna908306030608E
2Metody probabilistyczne i statystyczne6063015153015156E
3Badania operacyjne455153015305E
4Fizyka304151515154E
5Mechanika techniczna6063015153015156E
6Informatyka stosowana304151515154
7Materiałoznawstwo w transporcie303151515153
8Geografia transportu i urbanistyka304151515154
9Organizacja i zarządzanie303151515153
10Metrologia w transporcie303151515153
11Grafika inżynierska i systemy multimedialne304151515154
12Zagadnienia inżynierii wiatrowej w transporcie303151515153
13Podstawy elektrotechniki i telekomunikacji303151515153
CPrzedmioty kierunkowe72087366309105210151531515430151579015454523751560181051560193693013
1Wprowadzenie do transportu303151515153
2Systemy transportowe304151515154E
3Planowanie sieci transportowych456153015306E
4Infrastruktura transportu kolejowego455301530155
5Infrastruktura transportu drogowego i lotniczego455301530155E
6Inżynieria ruchu6063015153015156E
7Sterowanie ruchem303151515153
8Sterowanie dyspozytorskie303151515153
9Technologiczne wspomagania sterowania ruchem15269692
10Podstawy automatyki303151515153
11Podstawy eksploatacji technicznej304151515154
12Podstawy psychologii transportu304151515154
13Zintegrowane systemy transportowe303151515153
14Podstawy prawa transportowego304151515154E
15Polityka zrównoważonego transportu303151515153
16Ergonomia w transporcie304151515154
17Logistyka455153015305
18Ekonomika transportu303151515153
19Środki transportu i środki techniczne w transporcie304151515154E
20Procesy technologiczne w transporcie455301530155
21Transport a ochrona środowiska303151515153
22Praktyka zawodowa55
DPrzedmioty profilowe225281057545151544530301345301511
1Modelowanie systemów transportowych i logistycznych304151515154
2Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
455153015305E
3Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
303151515153
4Przedmioty profilujące
1201660603030830308
EPrzedmioty związane z dyplomem201851551518
1Seminarium dyplomowe
15315153
2Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
3Egzamin kierunkowyE
Razem1676210771330392402752190751515219060451523904530452375454515209015454523901575211201515602381309602645301552130
1676195210210180195180210180116
Egzaminy13211222111
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A5a Etyka
A5b Filozofia

Przedmioty profilujące
D1c Transport kolejowy w Polsce i na świecie
D1d Technika i organizacja ruchu kolejowego
D1e Utrzymanie infrastruktury kolejowej
D1h Miejski transport publiczny
D12 Spedycja krajowa i międzynarodowa
D16 Organizacja przewozów towarowych na rynku transportu drogowego
D18 Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim
D22 Międzynarodowy transport pasażerski
D23 Podstawy symulacji komputerowej w logistyce
D24 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
D25 Regionalny transport pasażerski
D26 Koleje dużych prędkości

Modelowanie systemów transportowych / logistycznych
D19a Modelowanie systemów transportowych
D19b Modelowanie systemów logistycznych

Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie / logistyce
D21a Wielokryterialne podejmowanie decyzji w transporcie
D21b Wielokryterialne podejmowanie decyzji w logistyce

Seminarium dyplomowe
E8 Seminarium dyplomowe - Logistyka i spedycja
E9 Seminarium dyplomowe - Transport kolejowy
E15 Seminarium dyplomowe - Transport miejski