Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe61543280159023045151515817560170296015456
1Współpraca konstrukcji z podłożem302151515152
2Budowle ziemne303151515153
3Hydrogeologia303151515153
4Metody statystyczne w geotechnice15115151
5Dynamika budowli hydrotechnicznych. Wybrane aspekty modelowania i obliczeń302151515152
6Budownictwo hydrotechniczne II604204020404E
7Mechanika skał303151515153E
8Konstrukcje geotechniczne303151515153E
9Infrastruktura podziemna, tunele302151515152
10Konstrukcje mostowe II302151515152
11Mechanika gruntów i fundamentowanie II (wraz z badaniami polowymi)604204020404E
12SIT - Systemy Informacji o terenie302151515152
13Wzmacnianie podłoża302151515152
14Utrzymanie i modernizacja wałów przeciwpowodziowych302151515152
15Odwodnienie nasypów i wykopów302151515152
16Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie w budownictwie hydro i geotechnicznym302151515152
17Monitoring geotechniczny302151515152
18Dokumentowanie geotechniczne301151515151
19Technologie zabezpieczeń głębokich wykopów301151515151
EPrzedmioty związane z dyplomem25171015101517
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem9949047430451153151520015454075301751560170309915701530
994375420199
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS