Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika konstrukcji inżynierskich
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe615433156020601604515301582254552013029451510156
1Statystyka w mechanice15115151
2Inżynierskie programy komputerowe302151515152
3Metody matematyczne w mechanice303151515153
4Ustroje powierzchniowe302151515152
5Mechanika kompozytów302151515152E
6Reologia konstrukcji inżynierskich302151515152
7Mechanika budowli III302151515152
8Modelowanie konstrukcji352152015202
9Dynamika budowli303151515153E
10Interakcja budowli z podłożem302151515152E
11Konstrukcje betonowe specjalne302151515152
12Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe302151515152
13Wpływy środowiskowe na budowle30215510155102
14Mechanika zniszczenia453301530153
15Mosty II453301530153E
16Optymalizacja konstrukcji302151515152
17Ochrona środowiska w inżynierii lądowej302151515152
18Teoria eksperymentu252151015102
19Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
20Badania doświadczalne budowli302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem25171015101517
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem994905099050852451520030305575302256052013030841510401530
994390440164
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS