Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mosty i budowle podziemne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe6154330060255601545821030180293015306
1Metody statystyczne w projektowaniu konstrukcji15115151
2Podstawy projektowania i niezawodności15215152
3Geotechnika II302151515152
4Technologia robót mostowych452301530152
5Obiekt budowlany a środowisko15115151
6Wybrane aspekty BIM w projektowaniu konstrukcji mostowych302151515152
7Dynamika budowli303151515153E
8Konstrukcje sprężone II303151515153
9Mosty betonowe604303030304E
10Mosty metalowe453153015303E
11Mosty zespolone453301530153E
12Mosty specjalne604303030304
13Tunele i przejścia podziemne603303030303
14Podpory mostów302151515152
15Komputerowe wspomaganie projektowania mostów15115151
16Hydraulika koryt otwartych15115151
17Utrzymanie i remonty mostów302151515152
18Mosty zespolone II302151515152
19Oszacowania kosztowe robót mostowych15215152
EPrzedmioty związane z dyplomem25171015101517
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem9949049430308534015215153040105302101530180306915551530
994405435154
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS