Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport kolejowy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne66721451511530561
1Język obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe3902718015901051053075144515451593015154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych302151515152
2Prognozowanie podróży i ruchu4541515151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym302151515152
4Zarządzanie w transporcie kolejowym302151515152
5Modelowanie procesów transportowych453153015303
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych6043015153015154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych302151515152
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych604303030304E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej302151515152
10Prawo transportowe302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe48037225154560135901515451590456014453015308
1Infrastruktura transportu kolejowego605303030305E
2Pojazdy szynowe454301530154
3Inżynieria ruchu kolejowego605303030305E
4Systemy sterowania ruchem kolejowym60415151515151515154
5Technologia pracy stacji302151515152
6Interoperacyjność kolei302151515152
7Eksploatacja handlowa kolei303151515153
8Logistyka w transporcie kolejowym303151515153
9Koleje dużych prędkości i koleje niekonwencjonalne302151515152
10Transport szynowy w obsłudze aglomeracji4531515151515153
11Bezpieczeństwo transportu kolejowego302151515152
12Ochrona środowiska w transporcie kolejowym302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem97690426754515025030195301530120301504590751530813030551530
976390375211
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS