Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne66721451511530561
1Język obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe3902718015901051053075144515451593015154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych302151515152
2Prognozowanie podróży i ruchu4541515151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym302151515152
4Zarządzanie w transporcie kolejowym302151515152
5Modelowanie procesów transportowych453153015303
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych6043015153015154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych302151515152
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych604303030304E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej302151515152
10Prawo transportowe302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe48037210751957510515754560146030308
1Infrastruktura transportu miejskiego605303030305E
2Transport szynowy w obsłudze aglomeracji4531515151515153
3Zarządzanie tranportem miejskim302151515152
4Metody optymalizacyjne w transporcie453153015303
5Efektywność i finansowanie transportu miejskiego302151515152
6Inżynieria ruchu miejskiego605303030305E
7Organizacja ruchu drogowego454153015304
8Sterowanie i analizy mikrosymulacyjne w transporcie miejskim453153015303
9Dostępność transportowa454153015304
10Integracja podsystemów transportu publicznego303151515153
11Ochrona środowiska w transporcie miejskim453301530153
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem97690411601653103018015301803013545907515309645551530
976405360211
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS