Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: Drogi samochodowe)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne4872424121121245
1Jezyk obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe2102310524216057249241248123611
1Matematyka w inżynierii lądowej2121291292
2Wytrzymałość materiałów II2129129122E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne2129129122
4Mechanika budowli II2139129123E
5Teoria sprężystości i plastyczności303181218123
6Podstawy projektowania i niezawodności12112121
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej2129129122
8Konstrukcje betonowe II2139129123E
9Konstrukcje metalowe II2139129123E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi2129129122E
DPrzedmioty specjalnościowe2762910839612315211554236103964281218306
1Nawierzchnie drogowe i szynowe303151515153
2Statystyka matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa w inżynierii21221212
3Drogi zamiejskie i skrzyżowania395211821185
4Planowanie i projektowanie miejskiej infrastruktury drogowej i szynowej395211821185E
5Drogi kolejowe303151515153E
6Planowanie układów komunikacyjnych363152115213
7Geotechnika w budownictwie drogowym i kolejowym2129669662
8Mosty drogowe i kolejowe303121812183E
9Ekonomika w budownictwie drogowym i kolejowym12112121
10Ochrona środowiska w budownictwie drogowym i kolejowym18218182
DPrzedmioty specjalnościowe (profil: Drogi samochodowe)87842121221421212218
11Inżynieria ruchu6363012213012216E
12Technologia nawierzchni drogowych242121212122
EPrzedmioty związane z dyplomem82233093112309311223
1Przedmioty dyplomowe do wyboru
60630921309216
2Seminarium dyplomowe12112121
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem7039030963424223512723324939189012127222811812631666189611234
703177186174166
Egzaminy92421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wyboru
E11a Analizy BRD
E12a Inteligentne Systemy Transportowe
E13a Nawierzchnie drogowe specjalne
E21b Budowa i utrzymanie podłoża w budownictwie komunikacyjnym
E22b Geodezja i diagnostyka w budownictwie komunikacyjnym
E31c Utrzymanie dróg
E32c Zarządzanie infrastrukturą drogową