Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne4872424121121245
1Jezyk obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe2102310524216057249241248123611
1Matematyka w inżynierii lądowej2121291292
2Wytrzymałość materiałów II2129129122E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne2129129122
4Mechanika budowli II2139129123E
5Teoria sprężystości i plastyczności303181218123
6Podstawy projektowania i niezawodności12112121
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej2129129122
8Konstrukcje betonowe II2139129123E
9Konstrukcje metalowe II2139129123E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi2129129122E
DPrzedmioty specjalnościowe36337156153315930122463699361166128715246125
1Metody statystyczne w projektowaniu konstrukcji12112121
2Ustroje powierzchniowe2129129122
3Fundamentowanie II2129129122
4Obiekt budowlany a środowisko12112121
5Technologia prefabrykacji betonowej18299992
6Dynamika budowli2139129123E
7Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe2129129122
8Konstrukcje drewniane II2129129122
9Oszacowania kosztowe konstrukcji budowlanych92992
10Konstrukcje sprężone i prefabrykowane II424182418244E
11Wybrane aspekty BIM w projektowaniu konstrukcji1826126122
12Podstawy projektowania i niezawodności II2129129122
13Budownictwo przemysłowe3329249242
14Konstrukcje betonowe specjalne2129129122
15Mosty II303151515153E
16Trwałość konstrukcji budowlanych12212122
17Elementy budownictwa energooszczędnego2129129122E
18Akustyka stosowana w budownictwie9136361
EPrzedmioty związane z dyplomem82233040121515315251220
1Bloki przedmiotów dyplomowych do wyboru
60630301515315153
2Seminarium dyplomowe
12112121
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem703903152439542591287122421481984129217223811210218636371230
703192198195118
Egzaminy92421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E11KZ Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe, murowe i sprężone
E21MM Seminarium dyplomowe - Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane
E31BO Seminarium dyplomowe - Systemowe rozwiązania w budownictwie ogólnym

Bloki przedmiotów dyplomowych do wyboru
E12KZ Konstrukcje z betonu i konstrukcje murowe w sytuacjach pożarowych
E13KZ Zaawansowane zagadnienia projektowania i wzmacniania konstrukcji z betonu
E22MM Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych
E23MM Mosty metalowe i zespolone
E32BO Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie
E33BO Diagnostyka techniczna i rewitalizacja budynków istniejących