Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport kolejowy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne60721391211527561
1Język obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe2553014166048816153316303071515315154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych15296962
2Prognozowanie podróży i ruchu304151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym15296962
4Zarządzanie w transporcie kolejowym15296962
5Modelowanie procesów transportowych303151515153
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych304151515154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych303151515153
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych455301530155E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej15296962
10Prawo transportowe303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe321341656243393186634545106924271333249158
1Infrastruktura transportu kolejowego606303030306E
2Pojazdy szynowe304151515154
3Inżynieria ruchu kolejowego454301530154E
4Systemy sterowania ruchem kolejowym365999999995
5Technologia pracy stacji15296962
6Interoperacyjność kolei15296962
7Eksploatacja handlowa kolei15196961
8Logistyka w transporcie kolejowym15296962
9Koleje dużych prędkości i koleje niekonwencjonalne15296962
10Transport szynowy w obsłudze aglomeracji303129912993
11Bezpieczeństwo transportu kolejowego15196961
12Ochrona środowiska w transporcie kolejowym302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem6769032751249315130992415392090273045228424421518542424251530
676177192165142
Egzaminy51211
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS