Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne60721391211527561
1Język obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Techniki negocjacyjne304151515154
CPrzedmioty kierunkowe2553014166048816153316303071515315154
1Strategie rozwoju systemów transportowych i logistycznych15296962
2Prognozowanie podróży i ruchu304151515154E
3Zarządzanie w transporcie drogowym i lotniczym15296962
4Zarządzanie w transporcie kolejowym15296962
5Modelowanie procesów transportowych303151515153
6Efektywność ekonomiczna systemów transportowych i logistycznych304151515154E
7Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych303151515153
8Metody matematyczne w analizie systemów transportowych i logistycznych455301530155E
9Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury drogowej i szynowej15296962
10Prawo transportowe303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe321341563912615153454510572439133915278
1Infrastruktura transportu miejskiego304151515154E
2Transport szynowy w obsłudze aglomeracji303129912993
3Zarządzanie transportem miejskim303151515153
4Metody optymalizacyjne w transporcie303151515153
5Efektywność i finansowanie transportu miejskiego2129129122
6Inżynieria ruchu miejskiego304151515154E
7Organizacja ruchu drogowego303151515153
8Sterowanie i analizy mikrosymulacyjne w transporcie miejskim303151515153
9Dostępność transportowa303151515153
10Integracja podsystemów transportu publicznego303151515153
11Ochrona środowiska w transporcie miejskim303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem40191030152101517
1Metodologie badawcze15215152
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem676903184599184309618154820902730452272245415186030371530
676177192165142
Egzaminy51211
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS