Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności- blok B
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 07-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne135010850137512024090241201506025751357530152412060157524751530303014751560151336151598
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15012150604604304E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15215152
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15215152
8Analiza matematyczna606303030306E
9Algebra liniowa i geometria analityczna303151515153
10Matematyka dyskretna303151515153E
11Metody probabilistyczne i statystyka303151515153
12Inżynieria obliczeniowa I455153015305E
13Inżynieria obliczeniowa II452153015302
14Wprowadzenie do fizyki15115151
15Mechanika ogólna303151515153
16Elektrotechnika i elektronika dla informatyków303151515153
17Metody komputerowe w inżynierii mechanicznej I604303030304E
18Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
19Dokumentacja techniczna I90415153030151530304E
20Dokumentacja techniczna II303151515153
21Wspomaganie informatyczne w projektowaniu maszyn301151515151
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
303151515153
23Podstawy automatyzacji i robotyzacji4541515151515154
24Mechatronika4541515151515154
25Podstawy nauki o materiałach303151515153
26Podstawy sieci komputerowych w przemyśle60630301515315153E
27Przedmiot wybieralny (1z 2)
453153015303
28Informatyka i ekologia15215152
29Design thinking15269692
30Przedmiot wybieralny (1z 2)
303151515153
31Przedmiot wybieralny (1z 2)
303151515153
32Przedmiot wybieralny (1z 2)
4531515151515153
33Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
34Podstawy wytrzymałości materiałów303151515153
35Przemysłowe systemy informatyczne303151515153
BPrzedmioty kierunkowe98088375154808030304553045645756105151051516901203017759030152251516
1Programowanie niskopoziomowe453153015303
2Programowanie proceduralne453153015303E
3Programowanie .NET Framework452153015302
4Programowanie obiektowe452153015302
5Przedmiot wybieralny (1z 2)
452153015302
6Programowanie FrontEnd302151515152
7Podstawy aplikacji internetowych302151515152
8Programowanie sterowników przemysłowych302151515152
9Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
10Algorytmy i struktury danych60530301515215153
11Języki formalne i kompilatory302151515152
12Inżynieria oprogramowania4541515151515154E
13Metody sztucznej inteligencji60430301515215152
14Analiza danych453153015303E
15Bazy danych604303030304E
16Przedmiot wybieralny (1z 2)
453153015303
17Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych304151515154E
18Analiza obrazów cyfrowych453153015303
19Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
21Podstawy testowania oprogramowania i systemy zapewnienia jakości303151515153E
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
23Projekt zespołowy60560302303
24Praktyka55
25Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
26Seminarium dyplomowe30230151151
CBPrzedmioty kierunkowe-bloki wybieralne24014120151051201510514
1Projektowanie infrastruktury sieciowej w przemyśle302151515152
2Technologie infrastrukturalne sieci303151515153E
3IoT w przemyśle6033015153015153
4Projektowanie przemysłowych baz danych603303030303E
5Analiza danych przemysłowych603303030303
Razem2570210996375150825170541501506045301051351203015301656015150301801545135453016515180453011115904524301201510551530
2570405405390420405285260
Egzaminy152323212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Wychowanie fizyczne

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
A4b Podstawy prawa dla inżynieria

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
A18a Metody komputerowe w inżynierii mechanicznej II
A18b Numeryczne modelowanie przepływów
A22a Zarządzanie projektami
A22b Analiza przedsięwzięć i metodyki projektowe
A27a Techniki pomiarowe dla informatyków
A27b Metody pomiarów cyfrowych
A30a Projektowanie 3-D i metody przyrostowe (rapid prototyping)
A30b Optymalizacja modeli do druku 3D
A31a Zagadnienia termodynamiczne infrastruktury informatycznej
A31b Komputerowe modelowanie własności materiałów
A32a Systemy wizyjne w przemyśle
A32b Modelowanie CAD
B5a Podstawy programowania systemów mobilnych
B5b Budowa mobilnych aplikacji inżynierskich
B9a Programowanie aplikacji serwerowych i rozproszonych Java
B9b Programowanie aplikacji serwerowych i rozproszonych ASP.NET
B16a Systemy operacyjne z elementami wirtualizacji
B16b Administracja systemów klasy Linux
B19a Grafika komputerowa
B19b Rendering i animacja
B20a Projektowanie interfejsu użytkownika
B20b Ergonomia oprogramowania
B22a Projektowanie systemów informatycznych
B22b Projektowanie procesów i zarządzanie wymaganiami