Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Wybieralne - język obcy
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe33027120306060451575454545151930151515615152
4Teoria sterowania4541515151515154E
5Teoria układów dyskretnych302151515152
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych4541515151515154
7Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
8Diagnostyka i monitoring maszyn4541515151515154
9Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
10Wybieralna - robotyka
4541515151515154E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe4355016560135304512045105151522451530153028
1Zautomatyzowane systemy wytwarzania7543030153030154
2Modelowanie i projektowanie systemów wytwarzania603154515453
3Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania603303030303E
4Systemy oprzyrządowania technologicznego4531515151515153
5Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją4521515151515152E
6Systemy wizyjne w procesach wytwarzania302151515152
7Symulacja wytwarzania z elementami grafiki 3D302151515152
8Bazy danych w systemach wytwarzania302151515152
9Sieci komputerowe302151515152
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe30230302
12Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe1359451530301545153030159
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji75415301515153015154E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych303151515153E
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
Razem930903306013522510575120156075753030150306012015153060151530153030
930375390165
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybieralna - robotyka
B10a Mechanika manipulatorów
B10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne