Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Zarządzanie jakością
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne9011153045151541515307
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe6604928561112187151652367105261203845821523
1Analiza danych przemysłowych454153015304E
2Eksploatacja obiektów i systemów technicznych453153015303
3Industry 4.0 in production and operaions management (przedmiot w j. angielskim)303151515153
4Innowacje i transfer technologii302151515152
5Lean Manufacturing303151515153E
6Metody i narzędzia jakości454153015304E
7Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
8Prognozowanie i symulacja453153015303
9Projektowanie systemów produkcyjnych302151515152
10Strategie zarządzania przedsiębiorstwem453301530153
11Systemy wspomagania decyzji302157815782
12Technologie addytywne w procesach wytwarzania302158715872
13Twórcze rozwiązywanie problemów technicznych302151515152
14Zaawansowane systemy pomiarowe453153015303
15Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania302158715872
16Zarządzanie rozwojem wyrobu4531515151515153
17Zarządzanie systemem eksploatacji302151515152
18Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie454153015304E
CPrzedmioty specjalnościowe175306030304015603030401530
1Metody oceny dokładności pomiarów i SPC90430153015301530154E
2Nadzorowanie narzędzi i systemów pomiarowych302151515152
3Walidacja procedur i systemów pomiarowych302151515152
4Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
5Seminarium dyplomowe15215152
Razem925903603091142227751651523671051530135153845824530603030401530
925390360175
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym