Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Medyczna          Specjalność: Biomechanika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe19501578162704953031524135105304528120757545281651512030302813545105752690307560191116045920603015158
1Design thinking15169691
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
6Mechanika ogólna454153015304E
7Wprowadzenie do MES302151515152
8Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
9Mechanika płynów4541515151515154E
10Dokumentacja techniczna45445454
11Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
12Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
13Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
14Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
15Projektowanie procesów technologicznych302151515152
16Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
17Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
18Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
19Elementy automatyki przemysłowej302151515152
20Internet przemysłowy453153015303
21Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
22Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
23Podstawy eksploatacji302151515152
24Podstawy niezawodności302151515152
25Ochrona środowiska302151515152
26Anatomia303151515153E
27Podstawy fizjologii15115151
28Biofizyka15115151
29Implanty i sztuczne narządy605303030305E
30Aparatura medyczna454153015304
31Biopomiary302151515152
32Wytrzymałość materiałów303151515153
33Biomechanika rehabilitacyjna303151515153
34Biomechanika inżynierska6053015153015155E
35Materiały polimerowe3031515151152
36Biomateriały605303030305E
37Języki skryptowania w bioinżynierii302151515152
38Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji i materiałów30230302
39Zastosowania inżynierskie MES30230302
40Komputerowe metody modelowania w biomechanice302151515152
41Praktyka55
42Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
43Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
44Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
45Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
46Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
47Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
48Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
49Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
50Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
51Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
52Technologie kształtowania wyrobów II15169691
CPrzedmioty specjalnościowe245357560506045608153045715201520
1Mechanika w ortopedii303151515153E
2Protezy i aparaty medyczne454153015304E
3Wpływ wibracji i hałasu na człowieka453153015303
4Modelowanie 3D w biomechanice30230302
5Ekspertyzy wypadków drogowych304151515154E
6Komputerowe symulacje zderzeń302151515152
7Seminarium dyplomowe30230151151
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem2510210951525555303658413516530453012013575453016545120303030150901057530135601356030141306075543010530353030
2510375375390420390360200
Egzaminy143222311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B42a Podstawy optymalizacji
B42b Modelowanie konstytutywne materiałów inżynierskich
B43a Biokompozyty polimerowe
B43b Utylizacja odpadów i sterylizacja wyrobów medycznych
B44a Konstrukcje kompozytowe
B44b Nanomechanika i nanostruktury
B45a Mechatronika
B45b Metrologia elektroniczna
B46a Bioklimatologia człowieka
B46b Modelowanie procesów przepływowych
B47a Rekonstrukcja obiektów medycznych
B47b Zastosowanie przyrostowych metod wytwarzania
B48a Bazy danych i analizy big data
B48b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B49a Planowanie logistyczne w ochronie zdrowia
B49b Logistyka zaopatrzenia medycznego
B50a Metrologia biomedyczna
B50b Digitalizacja i obrazowanie obiektów przestrzennych
B51a Mikronapędy i sensoryka w inżynierii medycznej
B51b Układy płynowe w inżynierii medycznej