Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Techniki wytwarzania
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1440107486450255302109105135157526901656015267560901590303030451645304560143630159645154
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Design thinking15169691
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
24Technologie kształtowania wyrobów II15169691
25Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
26Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
27Elementy automatyki przemysłowej302151515152
28Internet przemysłowy453153015303
29Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
30Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
31Podstawy eksploatacji302151515152
32Podstawy niezawodności302151515152
33Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe82569321151199026515151515415304751515601560454515144514316664515541645306010
1Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem4551515151515155E
2Projektowanie procesów obróbki i montażu4521515151515152
3Obróbki erozyjne i technologie addytywne302157815782
4Przedmiot wybieralny (1z 2)
4551515151515155E
5Podstawy inwentyki302151515152
6Zarządzanie produkcją i usługami454153015304
7Systemy jakości453153015303E
8Metrologia w procesach wytwarzania453153015303E
9Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej15169691
10Podstawy programowania obrabiarek CNC302157815782
11Technologie przemysłu 4.0454153015304E
12Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie453153015303
13Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej304151515154E
14Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie4541515151515154
15Efektywne zarządzanie czasem15215152
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
30230302
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
25Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe24534754560353045303015103015301515851516
1Budowa i eksploatacja obrabiarek CNC303151515153
2Systemy CAM w inżynierii wytwarzania4541515151515154E
3Zaawansowane programowanie CNC4531515151515153
4Jakość i produktywność w procesach wytwarzania303151515153
5Seminarium dyplomowe30230151151
5Systemy baz danych w technologii6041530151530154E
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem25102108824654191805105412013515901530105165604530150751056030150307575603013530893010630132306045842430901530651530
2510375375390390390375215
Egzaminy142222231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji -radzenie sobie ze stresem

Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B4a Zarządzanie projektami
B4b Badania operacyjne

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Komunikacja w układzie człowiek-maszyna
B17b Biomechanika w układzie człowiek-maszyna
B18a Programowanie symboliczne
B18b Zastosowania systemu MES
B19a Podstawy mechatroniki
B19b Podstawy napędu elektromechanicznego
B20a Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B20b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B21a Rachunek kosztów dla inżyniera
B21b Finanse i rachunkowość
B22a Podstawy statystyki stosowanej
B22b Podstawy analizy danych przemysłowych
B23a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B23b Nowoczesne metody organizacji i optymalizacji produkcji
B24a Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów
B24b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B25a Napędy maszyn i urządzeń
B25b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne