Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe18451477412855103027091201053045281359060452816530105306028105459010526135150152066156091515152
1Design thinking15169691
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Elektrotechnika i elektronika II302151515152
8Mechanika ogólna454153015304E
9Mechanika ogólna II453301530153
10Wprowadzenie do MES302151515152
11Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
12Wytrzymałość materiałów90730151530301515307E
13Mechanika płynów6051530151530155E
14Dokumentacja techniczna45445454
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
16Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
17Podstawy konstrukcji maszyn II6051515301515305E
18Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
19Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
21Projektowanie procesów technologicznych303151515153
22Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
22Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
23Technologie kształtowania wyrobów II15169691
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy453153015303
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Elementy bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń15215152
34Miernictwo cieplne i maszynowe30230302
35Przedmiot wybieralny 1 z 2
4531515151515153E
36Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe32045601521530301530715105151215801526
1Metody komputerowe mechaniki454153015304E
2Komputerowe systemy inżynierskie45445454
3Praktyka programowania30330303
4Podstawy komputerowego modelowania materiałów inżynierskich454153015304E
5Elementy modelowania bryłowego 3D30330303
6MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich30330303
7Wprowadzenie do optymalnego projektowania inżynierskiego304151515154E
8Komputerowe wspomaganie badań eksperymentalnych303151515153E
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
10Seminarium dyplomowe30230151151
Razem248021086154052530485391201653045301351506045301656010530603012090901053016530165453096456010524306015801530
2480360390420405405330170
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1 Wychowanie fizyczne
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B20a Roboty i manipulatory
B20b Podstawy robotyki
B35a Silniki spalinowe
B35b Silniki cieplne
B36a Maszyny drogowe i urządzenia transportowe
B36b Maszyny drogowe i budowlane
B37a Systemy informatyczne do zarządzania i technicznego przygotowania produkcji
B37b Programowanie w Matlab i LabView
B38a Zastosowanie inżynierskie MES
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Zastosowania systemu MES
B40a Badania pojazdów samochodowych
B40b Podstawy budowy pojazdów samochodowych
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Programowanie obrabiarek CNC w systemach CAD/CAM
B43a Programowanie w języku Python
B43b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Napędy i sterowanie maszyn
B46b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne