Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe18451477412855103027091201053045281359060452816530105306028105459010526135150152066156091515152
1Design thinking15169691
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Elektrotechnika i elektronika II302151515152
8Mechanika ogólna454153015304E
9Mechanika ogólna II453301530153
10Wprowadzenie do MES302151515152
11Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
12Wytrzymałość materiałów90730151530301515307E
13Mechanika płynów6051530151530155E
14Dokumentacja techniczna45445454
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
16Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
17Podstawy konstrukcji maszyn II6051515301515305E
18Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
19Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
21Projektowanie procesów technologicznych303151515153
22Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
22Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
23Technologie kształtowania wyrobów II15169691
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy453153015303
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Elementy bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń15215152
34Miernictwo cieplne i maszynowe30230302
35Przedmiot wybieralny 1 z 2
4531515151515153E
36Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe3204513560455030453076030151515123030351526
1Podstawy chłodnictwa303151515153E
2Podstawy wentylacji303151515153
3Podstawy klimatyzacji303151515153E
4Wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej6053015153015155E
5Podstawy modelowania 3D CAD15215152
6Systemy klimatyzacyjne303151515153
7Chłodnicze maszyny robocze15115151
8Systemy i urządzenia chłodnicze4551515151515155E
9Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna303151515153
10Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
11Seminarium dyplomowe30230151151
Razem248021093660055530320391201653045301351506045301656010530603012090901053018060150153014175751524307545351530
2480360390420405405330170
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1 Wychowanie fizyczne
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B20a Roboty i manipulatory
B20b Podstawy robotyki
B35a Silniki spalinowe
B35b Silniki cieplne
B36a Maszyny drogowe i urządzenia transportowe
B36b Maszyny drogowe i budowlane
B37a Systemy informatyczne do zarządzania i technicznego przygotowania produkcji
B37b Programowanie w Matlab i LabView
B38a Zastosowanie inżynierskie MES
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Zastosowania systemu MES
B40a Badania pojazdów samochodowych
B40b Podstawy budowy pojazdów samochodowych
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Programowanie obrabiarek CNC w systemach CAD/CAM
B43a Programowanie w języku Python
B43b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Napędy i sterowanie maszyn
B46b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne