Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Budowa i badania pojazdów samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne153011553146528530210910513515752610515075152775457530301910560604519754560301630301553693
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Design thinking15169691
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów6041530151530154E
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy453153015303
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Elektronika303151515153
33Przedmiot wybieralny (1z 2)
454301530154
34Tribologia302151515152
35Technologie kształtowania wyrobów II15169691
BPrzedmioty kierunkowe705583453030030301541515360156011751560117560301275751515152
1Rozwój motoryzacji15115151
2Telematyka302151515152
3Problemy ekologiczne motoryzacji453301530153E
4Materiały eksploatacyjne302151515152
5Elektryczne i hybrydowe układy napędowe pojazdów samochodowych303151515153
6Projektowanie elementów pojazdów samochodowych30230302
7Budowa samochodów605303030305E
8Teoria ruchu samochodów4541515151515154E
9Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego303151515153
10Technologia pojazdów samochodowych302151515152
11Konwencjonalne źródła napędu604303030304E
12Wprowadzenie do infrastruktury i organizacji transportu303151515153
13Podstawy mechatroniki303151515153
14Praktyka55
15Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
16Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe275371207550301515260451515104515351525
1Badania samochodów302151515152E
2Urządzenia wspomagające w pojazdach samochodowych303151515153
3Mechatronika samochodowa302151515152
4Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych605303030305E
5Rekonstrukcja i symulacja zdarzeń drogowych303151515153
6Zaawansowane metody w konstrukcji pojazdów302151515152
7Podstawy analizy zderzeń pojazdów303151515153
8Seminarium dyplomowe30230151151
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem2510210996495660302903913513530753012015090153013560135303030180751204530165451356030165301203015309630352430
2510375375390420405360185
Egzaminy13222331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
A33a Wprowadzenie do źródeł napędu pojazdów i maszyn
A33b Tendencje rozwojowe źródeł napędu pojazdów samochodowych

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B15a Zastosowanie inżynierskie MES
B15b Podstawy biomechaniki
B16a Konstrukcje kompozytowe
B16b Podstawy konstrukcji maszyn II
B17a Podstawy wymiany ciepła
B17b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B18a Metody szybkiego prototypowania
B18b Zarządzanie rozwojem wyrobów
B19a Zaawansowane metody analizy danych
B19b Język Python i pakiet R
B20a Podstawy logistyki
B20b Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym
B21a Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B21b Zaawansowane systemy pomiarowe 3D
B22a Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B22b Płynowe napędy maszyn i urządzeń