Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1440107486450255302109105135157526751506015247560901590303030451660454560163630159645154
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Design thinking15169691
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy453153015303
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Technologie kształtowania wyrobów II15169691
BPrzedmioty kierunkowe75063360152253012030304451515156906015157530154514153015490901715153
1Efektywność przedsięwzięć transportowych303151515153
2Logistyka4541515151515154E
3Budowa środków transportu masowego304151515154E
4Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie302151515152
5Prawo i certyfikacja w transporcie15115151
6Podstawy modelowania procesów transportowych303151515153
7Ergonomia i wzornictwo środków transportu302151515152
8Transport miejski i regionalny302151515152
9Proekologiczne środki transportu302151515152
10Zarządzanie flotą pojazdów302151515152
11Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
12Przedmiot wybieralny (1z 2)
303151515153E
13Bezpieczeństwo w transporcie304151515154E
14Systemy i infrastruktura transportu302151515152
15Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
19Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
23Środki transportu bliskiego302151515152
24Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu302151515152E
26Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
27Wprowadzenie do transportu302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe320401207545206045453015103030307451553023
1Procesy zużycia i uszkodzeń w środkach transportu303151515153E
2Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych302151515152
3Standaryzacja i badanie bezpieczeństwa w pojazdach302151515152
4Transport ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych302151515152
5Badania eksploatacyjne podzespołów środków transportu15115151
6Trwałość i niezawodność środków transportu303151515153E
7Systemy bezpieczeństwa w transporcie masowym302151515152
8Diagnostyka środków transportu303151515153E
9Ekspertyzy techniczne15115151
10Seminarium dyplomowe30230151151
11Systemy informatyczne w eksploatacji30230302
12Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie15215152
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem2510210966465555105350691351351510530120165753030165601501530165306045903012045120309030156301201539301051515203030
2510390390390390405360185
Egzaminy142223221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A34b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A35b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B13a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B13b Symulacja komputerowa maszyn transportowych
B17a Podstawy zmęczenia materiałów
B17b Podstawy dynamiki maszyn
B18a Konstrukcje kompozytowe
B18b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B19a Silniki cieplne
B19b Budowa i teoria ruchu samochodów
B20a Aerodynamika środków transportu
B20b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B21a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B21b Techniki wytwarzania środków transportu
B22a Języki i techniki programowania
B22b Analiza danych i język R
B24a Metrologia w inżynierii środków transportu
B24b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B26a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B26b Maszyny drogowe i budowlane