Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Inżynieria pojazdów szynowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1440107486450255302109105135157526751506015247560901590303030451660454560163630159645154
1Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Design thinking15169691
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów I604243624364
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy453153015303
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Technologie kształtowania wyrobów II15169691
BPrzedmioty kierunkowe510472551512030901515245151515690601515753015451415152515153
1Efektywność przedsięwzięć transportowych303151515153
2Logistyka4541515151515154E
3Budowa środków transportu masowego304151515154E
4Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie302151515152
5Prawo i certyfikacja w transporcie15115151
6Podstawy modelowania procesów transportowych303151515153
7Ergonomia i wzornictwo środków transportu302151515152
8Transport miejski i regionalny302151515152
9Proekologiczne środki transportu302151515152
10Zarządzanie flotą pojazdów302151515152
11Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
13aBadania symulacyjne maszyn transportowych303151515153E
14Bezpieczeństwo w transporcie304151515154E
15Systemy i infrastruktura transportu302151515152
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
18Podstawy zmęczenia materiałów/Podstawy dynamiki maszyn (do wyboru 1 z 2)302151515152
23Środki transportu bliskiego302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe560561804521095306030105141051510575151915201523
1Systemy CAD w transporcie (3D/2D)60360603
2Budowa środków transportu szynowego604303030304E
3Projektowanie pojazdów szynowych755156015605E
4Napęd i hamowanie pojazdów szynowych4541515151515154E
5Materiały i technologia produkcji pojazdów szynowych604303030304E
6Systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych453153015303
7Układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach szynowych302151515152
8Mechanizmy pojazdów szynowych303151515153
9Specjalistyczna dokumentacja techniczna302151515152
10Seminarium dyplomowe30230151151
11Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów szynowych4521515151515152
12Certyfikacja i homologacja pojazdów szynowych452153015302
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
14Praktyki specjalistyczne w przedsiębiorstwach transportu szynowego (570 godz.)55
Razem251021092151058560395391201351590281201657530301656015015301653060459030135751656032141451059024307515351530
2510360390390390435405140
Egzaminy14222332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A34b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A35b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B19a Silniki cieplne
B19b Budowa i teoria ruchu samochodów