Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 24-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne918115318279171181266638194526639045927452745181819633636271945273618161818952163
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Design thinking9136361
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów364918991894E
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów I364152115214
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739189183
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Elektronika18399993
33Przedmiot wybieralny (1z 2)
2741891894
34Tribologia18299992
35Technologie kształtowania wyrobów II9136361
BPrzedmioty kierunkowe42358207181801818949933693611459361145361812454515992
1Rozwój motoryzacji91991
2Telematyka18299992
3Problemy ekologiczne motoryzacji2731891893E
4Materiały eksploatacyjne18299992
5Elektryczne i hybrydowe układy napędowe pojazdów samochodowych18399993
6Projektowanie elementów pojazdów samochodowych18218182
7Budowa samochodów365181818185E
8Teoria ruchu samochodów2749999994E
9Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego18399993
10Technologia pojazdów samochodowych18299992
11Konwencjonalne źródła napędu364181818184E
12Wprowadzenie do infrastruktury i organizacji transportu18399993
13Podstawy mechatroniki18399993
14Praktyka55
15Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
16Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe1673772631418992363691027275925
1Techniczna eksploatacja pojazdów364181818184
2Diagnostyka samochodowa365181818185
3Technologia i organizacja napraw samochodów18399993
4Mechatronika18399993
5Rzeczoznawstwo samochodowe18299992
6Techniczne zaplecze motoryzacji18399993
7Seminarium dyplomowe182189191
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem1508210597297414181582481811845307290549308136811818301084572273099277245309918819930573651530
1508225225234252243216113
Egzaminy1122232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
A33a Wprowadzenie do źródeł napędu pojazdów i maszyn
A33b Tendencje rozwojowe źródeł napędu pojazdów samochodowych

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B15a Zastosowanie inżynierskie MES
B15b Podstawy biomechaniki
B16a Konstrukcje kompozytowe
B16b Podstawy konstrukcji maszyn II
B17a Podstawy wymiany ciepła
B17b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B18a Metody szybkiego prototypowania
B18b Zarządzanie rozwojem wyrobów
B19a Zaawansowane metody analizy danych
B19b Język Python i pakiet R
B20a Podstawy logistyki
B20b Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym
B21a Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B21b Zaawansowane systemy pomiarowe 3D
B22a Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B22b Płynowe napędy maszyn i urządzeń