Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne86410729127015318126663819452645903692445365415541818182716362727361621189662794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Design thinking9136361
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów I364152115214
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739189183
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
33Technologie kształtowania wyrobów II9136361
BPrzedmioty kierunkowe450632169135187218184279996543691545189271491894545417993
1Efektywność przedsięwzięć transportowych18399993
2Logistyka2749999994E
3Budowa środków transportu masowego18499994E
4Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie18299992
5Prawo i certyfikacja w transporcie91991
6Podstawy modelowania procesów transportowych18399993
7Ergonomia i wzornictwo środków transportu18299992
8Transport miejski i regionalny18299992
9Proekologiczne środki transportu18299992
10Zarządzanie flotą pojazdów18299992
11Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego18299992
12Przedmiot wybieralny (1z 2)
18399993
13Bezpieczeństwo w transporcie18499994E
14Systemy i infrastruktura transportu18299992
15Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
19Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
23Środki transportu bliskiego18299992
24Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu18299992E
26Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
27Wprowadzenie do transportu18299992
CPrzedmioty specjalnościowe194407245271436272718910181818727951823
1Procesy zużycia i uszkodzeń w środkach transportu18399993E
2Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
3Standaryzacja i badanie bezpieczeństwa w pojazdach18299992
4Transport ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych18299992
5Badania eksploatacyjne podzespołów środków transportu91991
6Trwałość i niezawodność środków transportu18399993E
7Systemy bezpieczeństwa w transporcie masowym18299992
8Diagnostyka środków transportu18399993E
9Ekspertyzy techniczne91991
10Systemy informatyczne w eksploatacji18218182
11Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie92992
12Seminarium dyplomowe182189191
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem150821057927933363212428181963307299451830993690930991836275430722772185430931872924306399141830
1508234234234234243216113
Egzaminy132222221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B13a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B13b Symulacja komputerowa maszyn transportowych
B17a Podstawy zmęczenia materiałów
B17b Podstawy dynamiki maszyn
B18a Konstrukcje kompozytowe
B18b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B19a Silniki cieplne
B19b Budowa i teoria ruchu samochodów
B20a Aerodynamika środków transportu
B20b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B21a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B21b Techniki wytwarzania środków transportu
B22a Języki i techniki programowania
B22b Analiza danych i język R
B24a Metrologia w inżynierii środków transportu
B24b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B26a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B26b Maszyny drogowe i budowlane